Loading... (0%)

EMKF meetme “Püügivahendi parendamise toetust” saab taotleda juba septembris

14 August 2017

PRIA võtab alates 11. septembrist vastu Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme “Püügivahendi parendamise toetuse” taotlusi. 

Meetme eesmärgiks on toetada selliseid investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi mõju merekeskkonnale, toetavad tagasiheite järkjärgulist kaotamist ja hõlbustavad üleminekut mere bioloogiliste elusressursside säästvale kasutamisele.

Toetust rahastatakse 75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus.

Meetme eelarve 2017. aastaks oli algselt 780 000 eurot. Maaeluministi 21.07.17 käskkirjaga nr 85 suurendati meetme eelarvet, uus eelarve on nüüd 3 630 120 eurot.

PRIA teavitab, et 10. juulil 2017 laekus elektrooniliselt PRIA-sse 30 taotlust summas  üle 1,8 milj euro, millega oli meetme rahastamiseks ettenähtud esilagsete vahendite jääk ammendunud. PRIA teatas 11. juulil 2017 Ametlikes Teadaannetes, et taotluste vastuvõtt on lõppenud. Kuna maaeluminister eraldas 21.07.2017 meetme 2017.a eelarvesse lisavahendid, siis kuulutab PRIA alates 11. septembrist 2017 taotlusvooru jälle avatuks.

 

Lisainfot meetme kohta leiate PRIA kodulehelt

 

Päise pilt: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.