Loading... (0%)

Greencube OÜ on arendamas moodulmaja, mis on kohandatud ratastoolikasutajatele

29 June 2017

Lihulas moodulmaju tootev ettevõte Greencube OÜ on algatanud tootearendusprojekti moodulmaja kohandamiseks ratastoolikasutajatele.

“Ratastooli kasutavad inimesed on tihti olukorras, kus ligipääsetavus eluruumidesse ning nende hakkamasaamine seal sõltub suuresti lähedaste või hooldaja abist ja olemasolust, “ selgitas ettevõte juht Henri Bekmann.

Enamiku kortermajade/eramute sissepääs ei ole varustatud kaldteedega, uste avad ja läbikäikude laiused ei ole kohandatud ratastooliga liikuva inimese vajadusi silmas pidades, rääkimata muudest teguritest, mis mõjutavad igapäevaseid tegevusi ning olmetingimusi. Eluruumide kohandamine vastavalt ratastooliga liikuvate inimeste vajadustele on kulukas ning tulemused on enamasti ebapiisavad võrreldes spetsiaalselt ratastooli kasutavate inimeste jaoks projekteeritud eluruumidega.

Projekti eesmärgiks on arendada välja innovaatiline moodulmaja funktsionaalne terviklahendus ratastooli kasutavate liikumise erivajadustega inimeste spetsiifilise vajadusi silmas pidades. Ka EAS on rahuldanud innovatsiooniosaku taotluse ning toetab projekti 4000 euroga.

Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juhatuse liikme Priit Eelmäe sõnul on tegemist huvipakkuva ettevõtmisega: “Kuivõrd meie asutuse põhiülesandeks on õpetada meie klientidele iseseisvalt hakkama saada, on antud tootearendusporjektis osalemine meie jaoks oluline ja huvitav ning annab igakülgselt võimalust rakendada meie oskusi ja teadmisi.”

“Eestis on palju liikumispuudega inimesi ning enamjaolt elavad nad Nõukogude ajal valminud majades, mis ei vasta antud sihtrühma vajadustele. Seetõttu usun, et vajadus selliste moodulmajade väljatöötamiseks on olemas,” nentis Priit Eelmäe ja lisas: “Usun, et antud majad parandavad liikumispuudega inimeste iseseisva elamise võimalusi ning nende soetamine tuleb lõppkokkuvõttes odavam, kui olemasolevate eluruumide ümberehitamine või hooldekodus elamine.”

Eestis ainulaadne

Henri Bekmanni sõnul on tegemist mõnes mõttes innovaatilise ja Eestis ainulaadse tootega, mis on mõeldud just antud sihtgrupi vajadusi silmas pidades. “Taolisi maju on väidetavalt tehtud ka Ameerika Ühendriikides, kuid Eestis ja naaberriikides oleme teadaolevalt esimesed.”

“Kõikide eelduste kohaselt lõpetab töögrupp tootearendusega septembris,” selgitas Henri “Selleks ajaks saame teada täpse hinna, hoone mõõdud ning sisekujunduse lahendust, misjärel oleme valmis alustama majade ehitamise ja müügiga.”

Lisaks Eestile sihib Greencube OÜ antud projektiga Soome, Rootsi ja Norra turge. Henri Bekmanni sõnul on neile oma huvi antud majalahenduse vastu välja näidanud juba kliendid Soomest.

Funktsionaalsus, ehituskvaliteet ja mõistlik hind

Moodulmaja puhul on võrreldes traditsiooniliste ehitistega lihtsam saavutada vajalikku funktsionaalsust ning ka ehituskvaliteeti, kuna kõik elemendid  saab välja töötada konkreetse sihtrühma vajadusi arvesse võttes maja ehitustehases.

Moodulmaju saab vajadusel paigaldada juba olemasoleva eramu krundile, et võimaldada näiteks vanemaealistele ratastooli kasutajatele kodukoha ja pereliikmete lähedusse jäämine (sotsiaalhoolekande asutusse saatmise asemel), kui senistes eluruumides osutuksid vajalikud kohandused võimatuks. Planeeritavat moodulmaja on võimalik ühendada ka juba olemasoleva ehitisega, tekitades juurde vajaliku funktsionaalsusega lisaruum.

Valmislahendusena pakutava moodulmaja eeliseks on kiire ehitusaeg kontrollitud tehasetingimustes ning täpselt planeeritavatel kuludel põhinev müügihind. Samuti saab moodulmaja vajadusel teisaldada (järelturu võimalused) või siis vajaduse tekkimisel uusi mooduleid olemasolevale juurde lisada.

Antud maja välimiseks eripäraks on ratastooli kasutajale mugav kaldtee koos käsipuuga ja tavapärasest laiem uks. Lisaks räästaalune mugavamaks toimetamiseks (kasvõi vihma korral), mis aitab vältida liigse päikesevalguse sattumist tuppa. Majal saab olema piisavalt suur terrass mugavamaks toimetamiseks ja manööverdamiseks. Läbimõeldud on ka akende paiknemised toas olevast põrandapinnast.

Kuivõrd hoone on demonteeritav, saab seda soovi korral hiljem järelturul maha müüa või paigaldada mujale.

Ülioluline on fakt, et antud hoone ehitatakse valmis Greencube OÜ tehases, mis tagab väljatöötatud majamudeli kõrge kvaliteedi.

Tootearendusse kaasatakse eksperte ning sihtrühma esindajaid

Moodulmaja funktsionaalse terviklahenduse loomisel kaasatakse projekti lisaks sisekujundajatele ka disainerid, liikumisvõime eriala eksperte (taastusravi ja abivahendite eksperdid ning terapeudid). Adekvaatsuse hinnanguks ja tagasiside saamiseks on projekti osalema kutsutud ka sihtrühma esindajad.

Antud projekti suurimateks partneriteks on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži juures tegutsev Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) ja Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK).

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Visuaal: Avo Teder

Admin - post author

No other information about this author.