Loading... (0%)

KIK toetab Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimist ligi 150 000 euroga

23 August 2016

Augusti alguses otsustas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetada OÜ Lihula Soojus projekti „Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimine“ 149 672 euroga, mis moodustab 50% projekti maksumusest.

“Esimesena on vaja välja vahetada suurema soojuskaoga, aga ka avariiohtlikud torustiku osad. Lisaks sellele viiakse soojatorustike uuendamise käigus enamik maapealseid torusid maa alla,” kirjeldas Lihula valla arendusnõunik Margus Källe. Tegevuste eeldatav ajakava on oktoober 2016 kuni oktoober 2018.”

Toetus eraldati Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 meetme 6.2 „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse 6.2.2 „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine“ raames.

“Seni on meil läinud hästi ja oleme igalt poolt, kuhu taotlus esitatud, ka positiivse vastuse saanud,” ütles Lihula Soojuse juhatuse liige Tõnu Teesaar ning jätkas: “Järgmine Euroopa Liidu eelarveperiood algab 2020. aastal ja siis ei pruugi neid rahasid enam nii palju olla. Seda enam on käesoleva toetuse üle hea meel, sest selle projektiga saame enamik torustikest vahetatud.”

Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

KIK on viimase seitsme aasta jooksul rahastanud üle 120 energeetikavaldkonna investeeringuprojekti, mille raames on rajatud üle 108 MW taastuvenergia tootmisvõimsusi ja paigaldatud üle 157 kilomeetri kaasaegseid eelisoleeritud soojustorustikke.

Katlamaja

Lihula katlamajas toodetakse sooja rohtsest biomassist. Foto: Kristi Märk

Vaadake ka eelmise aasta TV3 uudist: Lihulas toodetakse sooja heinaga

Päise foto: Google pildiotsing

 

Admin - post author

No other information about this author.