Loading... (0%)

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud

03 April 2018

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. mai 2018 kell 16.30.

KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Toetuse taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

  • Kogukonna areng:
    • toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse
  • Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine
    • toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonna liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 2. maiks kell 16.30 aadressile kop@parnumaa.ee.
Taotlusvormid ja juhendid on SA Pärnumaa Arenduskeskuse kodulehel www.peak.ee/kop.
Lisainfo: Daisi Sprenk, kop@parnumaa.ee või 5345 5161.

KOP infopäev toimub 9. aprillil kell 13–15 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis (Akadeemia 3).

Infopäeval tutvustatakse KOP programmi rakendamist, programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning vaadatakse üle taotlusvormide täitmine.

Infopäev on tasuta, kuid sellele on vajalik registreerumine, mida saab teha 6. aprillini aadressil kop@parnumaa.ee.

 


Päise pilt: Pixabay.com

Admin - post author

No other information about this author.