Loading... (0%)

Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru

15 December 2016

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme “Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” 2017 aasta taotlusvooru.

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

 • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine
  • Toetusvahendite maht 205 882€
  • Taotleda saavad:  KOVid, kalandussektori MTÜ-d ja SA-d, kalandussektori mikroettevõtjad
 • Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
  • Toetusvahendite maht 230 541€
  • Taotleda saavad: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIE-d) ja kalandussektori tulundusühistud
 • Majandustegevuste mitmekesistamine
  • Toetusvahendite maht 184 953€
  • Taotleda saavad: kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIE-d), kalandussektori välised ettevõtjad ainult
   merendus või kalandustegevusteks
 • Kalavarude taastootmine ja kudealde taastamine
  • Toetusvahendite maht 40 588€
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine
  • Toetusvahendite maht 135 294€
  • Taotleda saavad: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori välised MTÜ-d ja SA-d

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaa valdades (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva või Vormsi) või Haapsalu linnas; otseturustamise investeeringud on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest.


Taotluste esitamine

Projektitoetuste taotlusi võetakse vastu 13.-17. veebruarini 2017.

 • Paberkandjal: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2 kella 9 – 16.
 • Posti teel: taotlusdokumedid saata aadressil Haapsalu, 90501, Nurme 2
  • Taotlused peavad kandma hiljemalt 17. veebruari postitemplit
 • Digitaalselt allkirjastatud: saata e-posti aadressile info@lrs.ee
  • Taotusi võetakse vastu 17. veebruri kella 19-ni

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt.


Konsultatsioonid

Info ja konsultatsioonide saamiseks võtta ühendust 528 6024 / 5301 9815, info@lrs.ee või MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris aadressil Haapsalu Nurme 2 äripäeviti. Kohtumised palutakse eelnevalt kokku leppida.

Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt.

 

 

Päise pilt: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.