Loading... (0%)

Maavalitsus ootab tagasisidet Läänemaa bussivõrgu kohta

14 July 2015

Lääne maavalitsus on alustanud bussiliinide kaasajastamisega, mille raames loendatatakse reisijaid ning tellitakse ühistranspordi uuring. Sellest tulenevalt on Lääne maavalitsuse kodulehel võimalik oktoobri lõpuni teha ettepanekuid ja anda tagasisidet Lääne maakonna bussiliinivõrgu kohta. Otselink küsitluse juurde asub siin.


Ettevalmistused bussiliinide kaasajastamiseks

Lääne maavalitsus viis möödunud nädalal läbi kõikide Haapsalu linnaliinide bussidega sõitvate reisijate loenduse. Reisijate loendamise eesmärgiks on koguda infot linnaliinide kasutatavuse kohta suvisel ajal, kui on koolivaheaeg ja enamus inimesi puhkavad. Samasugune, üks nädal kestev reisijate loendus, on kavas korraldada novembris, kui on koolis ja töölkäimise aeg.

Maakonnaliinide nr 1, nr 2 ja nr 3 reisijate loendamine oli esimene samm põhjalikust  ettevalmistusest uueks maakonna avaliku bussiliiniveo riigihankeks. „Esialgsed loenduse tulemused kinnitavad meie teadmist, et linnaliine kasutatakse suvel vähe ja on mõistlik teatud väljumised ära jätta,“ lausus Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu. „Kokkuhoitud rahaga saame tellida näiteks suviseid reise, nagu kolmandat aastat sõitev Haapsalu-Dirhami-Haapsalu suvebuss,“ lisas Mäesalu.

Bussiliinide sõiduplaane muudetakse

Lisaks loendusele tellib maavalitsus Lääne maakonna ühistranspordi uuringu. Uuringu ja loenduse tulemused on üheks sisendiks, mille alusel muudetakse maakonna bussiliinide sõiduplaanid reisijate vajadustele vastavamaks. Uus lepinguperiood algab eeldatavalt alates 1. jaanuarist 2018.

Uute Lääne maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingutega soovitakse pakkuda reisijatele rohkem paindlikke ja nende vajadustele vastavamaid bussiliine, samuti on kavas rakendada elektroonset piletimüügisüsteemi.

Lääne maavalitsus
Foto: ytra.eu

Admin - post author

No other information about this author.