Loading... (0%)

Lihula valla selle suve teetööde maht on paigas

15 July 2015

Lihula vallavalitsus on kohalike teede remondi ja hoolduse korraldamiseks 2015. aastal läbi viinud kolm riigihanke menetlust, mille aluseks on volikogu poolt heaks kiidetud teehoiukava aastateks 2015-2018.

Pindamise hanke mahus on Põllu, Allika ja Kalmu tänavate pindamine mustkattega (graniitkillustikuga). Töid teostab AS Eesti Teed. Asflaltkatted saavad Narma tootmisüksuse kõrval olev Soo tänava lõik ja vallamaja parklad. Tööde teostajaks on Lemmikäinen Eesti AS.
Selle aasta kõige suuremamahuliseks tööks on kruuskattega teede remont, mille käigus paigaldatakse teedele kattematerjali üle 3000m3. Hanke käigus remonditakse ligi 17km ulatuses Lihula valla kruuskattega teid. Töid teostab OÜ Lääne Teed.

Kõik ellpool mainitud tööd saavad tehtud selle aasta suve jooksul.

„Lähema kolme aasta suuremaks eesmärgiks on kõik Lihula linna olulisemad tänavad mustkatte alla panna,” üles Lihula valla majandusnõunik Rein Kruusmaa, lisades, et vähem tähtis ei ole kindlasti asjaolu, et korda peavad saama ka olulise elukondliku tähtsusega kruuskattega teed.

Admin - post author

No other information about this author.