Loading... (0%)

Fotogalerii ja video: pilkupüüdva Mullihotelli püstitamine Kirbla astangule

16 July 2015

Mull ööselJuba mitu päeva on Kirbla astangult möödujate pilke püüdnud Mullihotell, mis nendele, kes seda Kirbla panga servalt otsida oskavad, Risti-Virtsu maanteele ära paistab.

Kuna info Mulli paigaldamise kohta on levinud kiiresti ja kaugele, on inimeste hulk, kes Kirbla astangul seda uudistamas käib, iga päevaga kasvanud. “Näiteks teisipäeva õhtul, kui seal olime, käis kolme tunni jooksul pea paarkümmend inimest. Paljude jaoks on see elus esimene kord Kirbla astangu nii taha serva välja jalutada,” kommenteeris Mullihotelli tegevjuht Ermil Miggur, kelle sõnutsi ongi selle ettevõtmise üks eesmärke kogu sealsele piirkonnale rohkem tähelepanu tõmmata.

Eriline koht ja eriline kliima

5Sel suvel ainulaadses kohas, Matsalu rahvuspargis asuva atraktsiooni käesolev hooaeg on varasematest aastatest totaalselt erinev. Söögi valmistamise ega duši all käimise võimalust ei ole, kuid OÜ Kemmerling teisaldatav tualett ja kätepesujaam on täiesti olemas.
Seega, ennekõike on tegemist seiklusliku ning looduslähedase elamusmajutusega, mille muudab eriliseks Kirbla astangult avanev kaunis vaade Kasari luhale, mis on üks Euroopa suuremaid säilinud lageluhtasid, suurusega ligemale 4000ha, millest suur osa on karja- ja heinamaad.

Ka kliima tundub seal Matsalu rahvuspargi serva peal olevat teistsugune, sest läbipaistev Mull ei paista mitte igal öösel läbi: “See on paras müsteerium, et kord nii ja kord naa, varasematel aastatel pole seda olnud, kuid see võib muidugi osaliselt olla põhjustatud ka sellest, et sel aastal on erakordselt külm ja niiske suvi ning kliima selline teistmoodi,” selgitas Ermil Miggur.
Sellest tulenevalt tehakse terve suve erinevaid allahindluskampaaniaid. “Kui teistmoodi, siis teistmoodi, mis seal ikka. Oleme paindlikud ja läheneme loovalt ning loodame, et kliendid suhtuvad samamoodi.”

Sotsiaalne ettevõtlus ja meeskonnatöö

VIPVeel üks asi, mis sel aastal teistmoodi, on see, et Mulli tegevus on tihedalt seotud sotsiaalse ettevõtlusega, mis tähendab, et piirkonda lisaväärtust loovate sündmuste korraldamiseks on võimalik Mulli tasuta kasutada.
Kui ööbimiseks on see mõeldud kahele inimesele, siis ürituste jaoks mahutab Mulli põrand, mida katab spetsiaalselt Mulli jaoks välja lõigatud kohaliku vaibatootja OÜ Narma vaip, kuni kümmekond inimest. Lisaks on atraktiivne ja võimalusterohke sündmuste korraldamise koht ka Mulli ümbrus. Selleks, et mingite ürituste jaoks vajadusel mööblit juurde tuua, on olemas koostöökokkulepe Lihula Lootuse kauplusega.

Kogu ettevõtmine toimub tihedas koostöös kohalike inimestega. “See, kuidas Kirbla OÜ ning külarahvas meid aidanud ja selle teemaga kaasa tulnud, on uskumatu,” lausus Mullihotelli tegevjuht, lisades, et Mullile osaks saava tähelepanu abil aidatakse kohalikul külaseltsil rahvamaja remondiks vajalikku raha koguda.

Unikaalne kaugtöökontor Matsalu rahvuspargis

7Strateegiliselt ülioluline koostööpartner, tänu kellele saab Mull niivõrd utoopilises kohas, sisuliselt eikusagil, üldse eksisteerida, on kohalik IT-ettevõte OÜ ProDigi. See firma on kogu selle protsessiga algusest peale kaasas olnud, investeerides oma aega, energiat ja rahalisi vahendeid, et tagada nii Mulli püsti püsimine kui ka tehniline võimekus.

ProDigi meeskond vedas kohale elektri, tekitas kiire internetiühenduse ning paigaldas valvekaamerad. Illustreerimaks tänapäeval üha levinumat “tööta, kus iganes” ideed ja kontseptsiooni, saab nüüd seda pinda soovi korral kasutada ka kaugtöökontorina. „IT-ettevõtte jaoks on Mulli näol tegemist tehniliselt põneva väljakutsega, mille sotsiaalmajanduslikku kasu Läänemaa piirkonnale on raske alahinnata,” ütles ProDigi juhatuse liige Markko Salm.

Mulli VIP gruppEttevalmistustöödest valminud videoklipi autoriks on kohalik noor multitalent Heini Heinlaid.

Ülejäänud Mulli meeskond, kes kogu protsessile kaasa aidanud, on kasvanud rohkem kui 10-liikmeliseks: “Tundub, et Mulli selle hooaja suurim väärtus ongi see lahe visionääride seltskond, mis Mulli ümber tekkinud,” avaldas Ermil Miggur arvamust.

Seikluslik rännak

AstangTingituna sellest niivõrd unikaalsest asukohast, tuleb sel aastal Mulli külastades arvestada erinevate asjaolude ja piirangutega. Kaasa arvatud sellega, et kuna viibitakse rahvuspargi ja pool-loodusliku kooslusega kaitseala territooriumil, tuleb Mullini jõudmiseks ette võtta jalgsirännak, sest autodega ligipääs on võimalik vaid erilubadega.

“Suure tee äärest tulles on üks ots umbes 650 meetrit, seega edasi-tagasi 1.3km, nii et eks ta selline paras matk ole,” kinnitas Ermil Miggur, “kuid see kõik on seda kindlasti väärt ning looduses liikumine on ju ainult kasulik.

Kõnealuses piirkonnas, Kirbla pangal, paikneb ühtlasi linnuteadlasele Eerik Kumarile (1912-1984) püstitatud mälestuskivi, millel seisab: „Lindude kevadhääled ei andnud poisile rahu ja sagedasti hiilis ta luhale, et seal tundide kaupa vaadelda loodust ja kuulata linnuhääli“.

Mulli avapidu ja avatud uste õhtu

Mulli ametlik avapidu ja lahtiste uste õhtu, mil kõik uudistajad on oodatud ja kus muuhulgas esineb näiteks Lihula meeskoor, toimub esmaspäeval, 20. juulil kell 20.00. Mullile ligipääs on sel õhtul planeeritud nii, et autod jäävad Kirbla kiriku parklasse ning sealt edasi tullakse jala.

“Elamus on see igal juhul. Kui on ilus ilm, on ühtmoodi elamus. Kui on kehv ilm, on teistmoodi elamus,” lubas Mullihotelli tegevjuht, “ilusa ilma korral on Kirbla astang suurepärane pikniku pidamise koht, nii et söök-jook ja piknikulina kaasa, muusika ning ilus vaade Kasari luhale on meie poolt.”

 

Loe lisaks: Mullihotell püstitatakse sel aastal Kirbla astangule

Fotod: Avo Kiisk, Ermil Miggur, Heini Heinlaid, Kristi Märk, Vaiko Noor

____________________

Korralduslik info Mullihotelli ukse peal

Mulli ohutuse huvides valvavad Mulli territooriumi OÜ ProDigi turvakaamerad.
Mulli ümber jalutamine ja selle uudistamine on lubatud, kuid kuna igal õhtul viibivad Mullis inimesed, kes lahkuvad üldjuhul järgmisel päeval kell 12, palume sel ajal austada nende privaatsust ning hoida Mulliga mõistlikku distantsi.

Mulli sisenemine on vaja ALATI kooskõlastada Mullihotelli meeskonnaga!

Sisenedes on oluline teada, et:

  • jalanõud tuleb jätta kas ukse taha või vahekoridori
  • enne, kui avate teise ukse, tuleb esimene uks kindlasti sulgeda
  • Mulli servadesse (~10cm Mulli seinast) astumine on keelatud
  • Mullis pole lubatud koduloomad, teravad esemed ning kõik muu, mis võib Mulli vähegi kahjustada
  • Rangelt on keelatud ka suitsetamine ja lahtine tuli, seda nii Mullis kui Mulli ümbruses
  • Kuna viibite looduskaitsealal, on lõkke tegemine rangelt keelatud ka Mullist kaugemal
  • Kui avate elektrikarjuse läbikäigu, tuleb see alati täpselt samamoodi ja samasse kohta tagasi ühendada
  • Kui neid ohutusnõudeid ja vastavaid soovitusi järgida, on nii Teil endal kui Mullil siin Matsalu rahvuspargis tore olla.

Head Kirbla astangu avastamist!

Admin - post author

No other information about this author.