Loading... (0%)

Teisipäeval toimub Kodukant Läänemaa LEADER meetme infopäev

11 January 2017

17. jaanuaril kell 13.00 toimub Haapsalus PRIA majas infopäev, mille eesmärk on tutvustada Kodukant Läänemaa strateegiat 2014 – 2020+  ja taotlemise võimalusi 2017.a LEADER-meetmest mikro- ja väikeettevõtjatele Läänemaa maapiirkonnas.

Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale (tõlkes Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel).

LEADER on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.


Infopäeva kava

1. Kodukant Läänemaa strateegiat 2014 – 2020+   tutvustus
2. Kodukant Läänemaa  LEADER- meetme 2017 taotlemise tingimuste tutvustamine ettevõtjatele (Meede 1 – Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine)
3. Muud küsimused

 

Korraldajad paluvad infopäeval osalemisest teada anda hiljemalt 16. jaanuariks laaneliider@kklm.ee.


LEADER programm on osa pikaajalisest protsessist, kus iga tegevusgrupi piirkond peab looma olemasolevatele ressurssidele tuginedes oma strateegia. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustatakse partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid (inglise keeles local action group).

Partnerlus tähendab lihtsustatult rohkem või vähem formaalset koostööd kohalikul tasandil avaliku, era- ja kolmanda sektori vahel. Eestis tegutseb 26 kohalikku tegevusgruppi.

Kohalikud arengustrateegiad võimaldavad ühtselt vaadelda maaelu konkurentsivõime, keskkonna ja elukvaliteedi parandamise ja mitmekesistamise eesmärke. Kohalikud tegevusgrupid koostavad oma arengustrateegiad, mille nõuetele vastavust hindab maaeluministri loodud hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel.

LEADER programmist on võimalik taotleda toetust kohaliku tegevusgrupi strateegiale vastavalt kohaliku tegevusgrupi kaudu, milleks meie piirkonnas on Kodukant Läänemaa.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

Admin - post author

No other information about this author.