Loading... (0%)

Tööinspektsioon korraldab Lihulas töösuhete teemalise infohommiku

01 October 2015

Kolmapäeval, 14. oktoobril korraldab Tööinspektsioon Lihulas tasuta infohommiku teemal „Töölepingute lõppemine – seaduslikud alused ja väljakujunenud praktika“, lektoriks tööinspektor-jurist Leonid Siniavski.

Infohommik, mis on osalejatele tasuta, toimub Lihula kultuurimajas kell 11-13 ning osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda Tööinspektsiooni kodulehel.

2015. aastal jätkab Tööinspektsioon töösuhtealaste infohommikute korraldamist üle Eesti. Igal infohommikul tutvustab tööinspektor-jurist kahe tunni jooksul üht teemat, mis tuleneb töölepingu seadusest. Infohommikul räägib tööinspektor-jurist nii seadusesätetest kui ka enim esinevatest rikkumistest ja nende võimalikest lahendustest. Infohommiku lõpus on aega ka küsimuste ja arutelu jaoks.


Tööinspektsiooni infohommikuid rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Tööelu puudutavatele küsimustele saab vastuseid Tööelu portaalist.

Admin - post author

No other information about this author.