Loading... (0%)

Tööpakkumine: Lihula Vallavalitsus võtab tähtajalise töölepinguga tööle tugiisiku ja hoolekandetöötaja

09 October 2017

Lihula Vallavalitsus võtab tähtajalise töölepinguga (30.10.2017 – 31.01.2019) tööle tugiisiku (0,4 koormusega) ja hoolekandetöötaja (0,4 koormusega).

Töö sisu
Läänemaa Omavalitsuste Liidu projekti „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenused“ raames:

  • tugiisik juhendab ja abistab täisealist isikut kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel ning probleemolukordade lahendamisel
  • hoolekandetöötaja pakub kõrvalabi täisealisele isikule iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu Lihula valla territooriumil

Soovi korral võib üks isik kandideerida mõlemale töökohale üheaegselt.

Tööle asumise aeg
30.10. 2017 kuni 31. jaanuar 2019

Nõuded kandidaatidele

  • soovitavalt vähemalt keskharidus
  • soovitavalt kutsealase ettevalmistusega või valmisolek vajalikeks koolitusteks
  • sotsiaalhooldaja kutsestandardis kirjeldatud isikuomadused (abivalmidus, suhtlemisoskus, empaatiavõime, usaldatavus, tolerantsus, koostöövõime, vastutusvõime)
  • kasuks tuleb juhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
  • puuduvad kehtivad kriminaalkaristused

Töötasu

  • täiskoha määr 508 eurot (bruto)

Kandideerimiseks esitatavad dokumendid

  • CV
  • haridusttõendav dokument

Dokumendid esitada

Lihula Vallavalitsusele 20. oktoobriks 2017 aadressile Jaama 1, Lihula linn 90302 Läänemaa või e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee

Info tel 472 4634

Admin - post author

No other information about this author.