Loading... (0%)

Lääne päästekeskuse parimad vabatahtlikud tegutsevad Lääneranna vallas

29 November 2017

Igal aastal kuulutab Lääne päästekeskus välja parimad vabatahtlike päästjate seas. Juba kümnendat korda anti välja tiitlid Tulija ja Tegija – mõlemad läksid tänavu Lääneranna valda.

TULIJA 2017 – Koonga Vabatahtlike Päästeselts

Päästeamet on aastaid näinud selles kogukonnas võimalikku vabatahtliku päästekomandot, siiani üsna tulutult. Nüüd, 2017. aasta suvel võtsid kohalikud elanikud asja siiski käsile ja käivitasid edukalt abikauges piirkonnas vabatahtliku päästekomando tegevuse. Koonga Vabatahtlike Päästeseltsi liikmed on aktiivselt osalenud Päästeameti korraldatud koolitustel ning on üles näidanud initsiatiivi tegeleda kogukonnas ennetustööga.

TEGIJA 2017 Hanila Tuletõrje Selts

Eesti keele seletav sõnaraamat annab sõnale „Tegija“ vahva seletuse – mingil alal tulemuslikult tegutsev, edukas isik, oma ala meister. Hanila Tuletõrje Seltsi kohta ei saagi muud moodi öelda kui et just nemad oma ala meistrid! Seltsi liikmed tegutsevad ainult selle nimel, et nad oleksid alati valmis appi tõttama oma kogukonna inimestele, kas siis päästesündmustele või ennetustööle.

Veel iseloomustab neid vabatahtlikke tugev tahe seltsi valmisolekut parendada ja parandada. Ikka ja jälle tuleb neilt mõni küsimus kuidas varustust uuendada, koolitustel või infopäevadel osaleda.

Seltsi eestvedajad oma laia silmiringi ja laialdaste päästeteadmistega. Hanila Tuletõrje Seltsi liikmed esindavad Päästeameti põhiväärtusi igati – nad on ausad, julged ja usaldusväärsed.

Lääne päästekeskuse haldusalal tegutseb 45 vabatahtlikku päästekomandot, kokku on liikmeid nendes 584.

 

Kristi Kais,
Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht

 

Fotod: Lauri Lindoja

Admin - post author

No other information about this author.