Loading... (0%)

Õigusemõistjate tunnustuse pälvis Lihulast pärit pikaaegne kohtureporter Tiiu Põld

27 October 2017

Kohus, prokuratuur ja advokatuur tunnustasid oktoobri alguses toimunud õigusemõistmise nädalale pühendatud filmiõhtul ühiselt ajakirjanikku, kes on käsitlenud õigusemõistmise protsessi tasakaalukalt, sisukalt ja edasiviivalt.

Tänavune tunnustus läks elutöö preemiana Lihulast pärit endisele ajakirjanikule Tiiu Põllule, kes töötas kohtureporterina ligi nelikümmend aastat.

„Tiiu Põllu näol on kahtlemata tegemist erakordse ajakirjanikuga, kelle panust kohtuteemade selgitamisel on raske sõnadesse panna. Ta viis kohtutoimikute põhjal koostatud uurivate lugude ning kohtureportaažide kvaliteedi seninägematule ja tänapäevalgi harvaesinevale tasemele,“ sõnas Riigikohtu esimees Priit Pikamäe. „Tiiu Põllu lugudes olid võrdväärselt kaalukateks allikateks nii õigusemõistjad kui ka süüdistajad ja kaitsjad, mis andis võimaluse kajastada kohtuprotsessi kvaliteetselt ja tasakaalustatult. Paljud kohtunikud meenutavad teda kui usaldusväärset ja äärmiselt pühendunud koostööpartnerit.“

Riigi peaprokurör Lavly Perling lisas, et prokuratuur mäletab Tiiu Põldu eeskätt tema töösse suhtumise tõttu. „Tiiu oli ajakirjanikuna äärmiselt asjatundlik. Ta oli end väga hästi kurssi viinud kriminaalmenetluse peensustega, teinud enne iga loo kirjutamist väga põhjaliku kodutöö ning oskas prokuröridelt küsida keerulisi, kuid alati asjakohaseid küsimusi,“ selgitas peaprokurör Perling.

Tiiu Põld pani kohtureporteri ameti maha seitse aastat tagasi, olles 65-aastane, kuid jätkas siiski tööd artiklikogumike kallal. Oma karjääri jooksul töötas ta mitmes juhtivas meediaväljaandes, sh ajalehes Rahva Hääl, Eesti Sõnumid ja Postimees. Tiiu Põllult ilmunud artiklikogumikud „Kuritöö ja karistus“ ning „Kriminaalne Eesti“ on ka tänaste tegevajakirjanike jaoks väärtuslikud ja usaldusväärsed abivahendid kahe eelmise kümnendi kriminaalajaloo meenutamisel.

 

Merje Talvik
Riigikohtu kommunikatsiooniosakonna juhataja

 

Päise pilt: Mihkel Maripuu

Admin - post author

No other information about this author.