Loading... (0%)

TV3 video: Lihulas toimunud kohtumine tõi kokku eesti ja vene noored

27 February 2016

Ida-Viru Noorteakadeemia ja Lihula Gümnaasiumi noored kirjutasid ühiselt projekti  “Eelarvamused – kas reaalsus või illusioon?”, mille raames toimus kaks kolmepäevast kohtumist, esimene Narvas ning teine Lihulas.

Täna õhtul oli Lihulas toimunud noortekohtumise uudis TV3 Seitsmestes Uudistes.

 

Lihula Gümnaasiumi vene keele õpetajal Inna Eskol on olnud kauaaegne soov pakkuda noortele vene keele praktiseerimise võimalust. Sellest tulenevalt valmis Inna Esko, abituriendi Eliise Tiidussalu ja Lihula valla info- ning arenguspetsialisti Kristi Märgi koostöös 2015. aasta oktoobriks Noortekohtumise projektitaotlus, mis sai SA Archimedes Noorteagentuurist maksimaalse ehk 2880-eurose toetuse.

Projekti ettevalmistus

Enne projekti kohtumisi, kus osales 12 eesti ja 12 vene noort, toimus Lihula ja Ida-Viru noorte omavahelise suhtluse soodustamiseks Skype’i vestlus. “Pooletunnise kõne lõpuks olime kindlad, et tegemist on väga lahedate inimestega ja jäime ootama nendega kohtumist,”  ütles Lihula Gümnaasiumi 10. klassi õpilane Erik Mikkus.

Erik tõdeb, et 9. jaanuaril Narva sõites oli kõigil sees väike närv ning peas keerelnud küsimused ei andnud rahu. “Kas nad on ikka toredad inimesed?”, “Kui palju me vene keeles rääkima peame?”, “Mis siis, kui me omavahel läbi ei hakka saama?” mõtisklesid sõitjad.

Projektis osalenud jõudsid järeldusele, et Narvas ei toimunud eri rahvusest noorte vahel piisavat suhtlust, et kujuneksid ühised eesmärgid ning tekiks omavaheline side. Seega ei suutnud esmakohtumine täielikult murda noorte eelarvamusi üksteise suhtes.

Paremini ja teistmoodi

Lihula noored jõudsid peale kolme päevast kohtumist Narvas järeldusele, et Läänemaal toimuval kohtumisel tuleb luua tingimused, mis soodustaksid omavahelist suhtlust, tundes rõõmu, mitte ebamugavust. Järgmised kaks kuud mõtlesid noored põhjalikult, kuidas sisustada need 3 päeva, mil 20.-22. veebruaril Lihulas kohtutakse.

Et Narvas ei suutnud osalejad omavahel vabalt suhelda, valdas noori enne kohtumist Lihulas kartus, kas noortekohtumine täidab oma eesmärgi ning kulgeb plaanipäraselt.

20. veebruari saabudes oli noorte ootusärevus ning lootus suur, et kõik eeltöö, mida kahe noortekohtumise vahele jääva aja jooksul tehtud, kannab vilja. Kui Ida-Viru noored Lihulasse saabusid, oli tunda väikest hirmu ning isegi “tere” ütlemine oli raskendatud.
Esimene ülesanne- orienteerumine ning Lihulaga tutvumine garanteeris meeskonnatöö vajalikkuse. Eesti ja vene noored pidid suutma omavahel arusaadavalt suhelda, et lahendada ülesandeid, mis nõudsid mõlema keele kasutamist.
Juba esimese päeva õhtuks oli näha, et koos veedetud aja jooksul oli suhtlus muutunud vabamaks ning sein eri rahvusest noorte vahel oli lõhutud.

Kolm tegusat päeva

Edaspidised sammud eesmärkide täitmise poole astuti juba esimesel õhtul, kui noortel tuli välja mõelda performance, mis kannaks sõnumit lõimumise ja ühtsuse olulisusest.

Pühapäeval viibisid projektis osalenud noored Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel, mille kaudu tutvustati vene noortele eesti kultuuritegevusi.

Peale aktust suundusid noored positiivsete emotsioonidega Lihula Muusika- ja Kunstikooli, kus jaguneti töötubadesse. Muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak viis noortele läbi kunstitöötoa ning muusikakooli õpetaja Mati Põdra pani kõik noored ühiselt laulma ning pilli mängima.
Läbi erinevate kultuuri ning loovtegevuste tekkis soe ja positiivne õhkkond ning oli märgata, kuidas noored muutusid üha avatumaks.

Suur roll oli pühapäeva õhtustel  ühistel sportmängudel, mida viis läbi Lihula Gümnaasiumi direktor Janar Sõber. Aktiivne, vabas vormis meelelahutus pani noori hindama meeskonnatöö vajalikkust ja nautima aega teineteise seltsis.

Kõik noored väitsid, et just taolised tegevused kandsid olulist rolli suhtluse kujunemises ning rahvustevahelise keelebarjääri kadumisel.
Esmaspäeval veedeti kolme tunnine koolipäev Lihula Gümnasiumis ning külastati Penijõe Looduskeskust ja Lihula noortemaja.

Soovivad uuesti kohtuda

“Ida-Viru noorte lahkudes, oli meel veidi kurb, et pidime üksteisest lahku minema. Neist kolmes päevast jäi väheks ning me keegi ei suutnud jätta nii lahedate noortega hüvasti”, tõdes 10. klassi õpilane Erik Mikkus. “Bussile saates olid emotsioonid laes – kallistasime üksteist, lehvitasime, tegime nalja.”
Projekt lähendas nii Läänemaa kui Ida-Virumaa noori ning kõik noored olid veendumusel, et senised  stereotüübid ja eelarvamused said lõhutud. “Kõik meie hirmud olid tegelikult põhjendamatud ja kuna saime omavahel vabalt suhtlema alles viimasel päeval, näib lisakohtumine äärmiselt vajalik,” arvas Erik Mikkus.

Narvas toimunud kohtumine leidis aset vene jõulude ajal

Lõppenud projektikohtumistele järgneb nüüd järeltegevuse periood, mille jooksul süvendatakse tandemõpet Skype’i vahendusel ning korraldatakse lisakohtumine, mille toimumist mõlemad pooled tungivalt soovivad.

Projekt täitis oma eesmärke

Noortekohtumised andsid nii Lihula kui Ida-Viru noortele suure pagasi hindamaks meeskonnatöö toimimise vajalikkust, noored said teadmisi, mis on vajalik, et noortekohtumine toimiks ning jõuti ühiselt arvamusele, et eelarvamused eri rahvusest inimeste suhtes on alusetud, sest oluline on märgata inimest ja tema olemust, mitte rahvust.

Lisaks saadi juurde üldist julgust võõrastega suhtlemisel ning kindlasti ka enesekindlust, et erinevates, ka keerulistes, olukordades hakkama saada.

“Mul on väga hea meel, et meie projekt õnnestus. Tahan tänada noori, kes olid aktiivsed, positiivselt meelestatud ja igati avatud nii suhtlemise kui tegutsemise osas,” oli vene keele õpetaja Inna Esko positiivselt meelestatud, “nii Lihula kui ka Narva noored said väga hea kogemuse ja ma loodan, et nende sõprus kestab edasi.”

2015. aastal käivitunud pilootprojekti Noortekohtumised eesmärgiks on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.

Pilootprojekti eestvedajaks on SA Archimedes Noorteagentuur. Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse 160 000 euroga Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus-  ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel.


Eliise Tiidussalu

Lihula ja Ida-Viru noortekohtumise projektijuht

Lihula noortest osalesid selles noortekohtumise projektis: Katrin Veek, Svea Stahlman, Erik Mikkus, Joel Rummel, Johanna Lipp, Nathali Ploomipuu, Liisa Raavel, Keitlin Nikkel, Helerin Leemets, Kärol Altmäe, Paul Pilme, Eliise Tiidussalu, Birgit Mikkus

Fotod: erakogu

Admin - post author

No other information about this author.