Loading... (0%)

Lepime kokku, et selle aasta lõpupidudest jääb kõigile vaid hea mälestus

07 June 2015
Liilia Mänd, Lääne prefektuuri ennetusvaldkonna koordineerija

Liilia Mänd, Lääne prefektuuri ennetusvaldkonna koordineerija

„Kuidas oli korraldatud Teie lõpupidu?“

„Koolides korraldatav ongi aktus+tavaliselt mingi väike kogunemine kas mõnes kooli ruumis või ka koolivälises asutuses, nositakse värskeid rosinaid ja rüübatakse vahuveini. Koos vanemate ja õpetajatega. Siis minnakse lahku ja lõpetajad kogunevad kuskile rendikasse prallet pidama, osa kaotavad süütuse, osa jääb rasedaks jne. Just chillin´.“

„Jaa, meil oli põhikooli lõpetamisel nii, et koolis oli siis see pidulik osa ja siis läksime kõik koju ja vahetasime riided ja siis oli meil aftekas, päris lahe oli aga meil lõppes pidu ikka nii, et mendid olid kohal ja osad sõbrantsid mul viidi ikka ära ka, loodan, et said natuke abi.“

„No täpselt. Ja keegi kakleb ja keegi puistab südant, keegi magab oma okse sees ja keegi võõras peab ka alati kutsumata peole tulema.“

See on väljavõte noorte omavahelisest vestlusest foorumis, kus teemaks lõpupeod. Toodud näited ei ole politseinikele sugugi erandlikud, vaid peegeldavad üsna tõetruult meie kogemusi lõpupidudega. Sellele vaatamata on kooli lõpetamine paljudele noortele ja peredele üks tähtsamaid päevi elus. Oluline on, et sellest rõõmsast ja tähendusrikkast päevast jääksid parimad mälestused kõigile asjaosalistele.

Head lapsevanemad, olge oma lastele ja nende sõpradele eeskujuks ja väärtuste loojaks – perekondlikud sündmused nagu seda on ka lapse kooli lõpetamine, ei pea käima käsikäes alkoholiga. Ka šampus ei pea kinnitama alati kõikide päevade olulisust. Rääkimata sellest, et oma lastele alkoholi ostmine on lubamatu ja ilmselge märk hoolimatusest. Juhinduge üleriigilise kampaania  „Passiivne joomine“ sõnumist – „Keegi ei tohi kannatada!“.

Armas koolipere, tuletage õpilastele ja nende lähedastele meelde, et lõputunnistuse kõrval on sama oluline olla inimesena terve ja õnnelik. Soovige lõpuaktusel teiste heade soovide seas ka tarkust ennast hoida ja kaaslastele vajadusel toeks olla. Alkoholist või muudest keelatud ainetest keeldumine nõuab noorelt eneseteadlikkust ja mõnes seltskonnas ka julgust erineda. Seda tuleb toetada ja väärtustada.

Lugupeetud majutusettevõtted ja kauplejad, olge veendunud, et peopaiga rentija oleks vastutustundlik täiskasvanu, kes võtab vastutuse peol toimuva eest. Pöörake tähelepanu, et alaealistele ei oleks neid ohustavad tooted kättesaadavad, küsige noorelt alkoholi ostjalt dokumenti ja ärge pidage paljuks olla tähelepanelik ka teid ümbritseva suhtes. Kui teil tekib kahtlus, et alkoholi ostetakse alaealistele, näiteks märkate noorte seltskonda alkoholiriiuli juures tooteid valimas või kassa läheduses raha klappimas, veenduge, et alkoholi ei ostetaks alaealistele ja vajadusel julgege keelduda müümisest. Seaduseandjad on loonud teile selle õiguse ja võimaluse lapsi sel moel kaitsta.

Kallis noor, ole uhke ja rõõmus oma saavutuste üle! Ära lase rikkuda oma rõõmu tobedal juhusel või mõtlematul teol, vaid jaga seda oma lähedaste ja parimate kaaslastega rõõmsal ning ohutul viisil. Kui siiski ise kogetud õppetunnid ikkagi nii „magusad“ näivad ning selle tagajärjed ohtlikuks või õnnetusjuhtumiks kujunevad, julge kutsuda abi.

Head inimesed, kes te lõpupidude rõõmust vaid kaudselt osa saate. Vaevuge olema tähelepanelikud ja hoolivad ümbritseva suhtes. Näiteks käies poest sisseoste tegemas, julgustage müüjaid küsima kahtluse korral ostjatelt vanuse kontrollimiseks dokumenti. Kui märkate poodide ümbruses noorte seltskonda, kellele täisealine alkoholi üle annab, võib julgelt ühendust võtta politseiga lühinumbril 112.

Politsei, kes paraku puutub kokku erinevate juhtumiste ja sündmuste kurvema poolega, tuletab meelde, et alkoholiseaduse kohaselt on alla 18-aastasel noorel alkoholi tarbimine ja ostmine keelatud. Samuti on keelatud alaealisele alkoholi osta, müüa, pakkuda ja üle anda. Kuigi igale keelule ei järgne ega peagi järgnema karistus, ei pisenda see kuidagi seaduseandja eesmärki kaitsta lapsi. Samas ei vähenda see ka iga inimese vastutust luua ja hoida elu turvalisena. Olgu kehtivad seadused meile suunajaks ja selgitajaks, kui me kõhkleme või me täpselt ei tea, kuidas peab ja tohib.

Hea lugeja, kõigil on võimalus kujundada meie noorte hoiakuid ja väärtushinnanguid ning luua neile õnnelik ja turvaline haridustee – nii selle algus kui lõpp. Rõõmsaid ja õnneliku lõpuga pidusid soovib Lääne prefektuuri politseipere!

 

Liilia Mänd
Lääne prefektuuri ennetusvaldkonna koordineerija

Admin - post author

No other information about this author.