Loading... (0%)

Päästeameti juhised tormise ilma korral

30 November 2015

Tugeva tuule tõttu on seiskunud parvlaevaühendus Vormsi ja Hiiumaaga ning meteoroloogid on rannikualadele andnud tormihoiatuse. Päästeamet juhib inimeste tähelepanu sellele, kuidas tormise ilma korral ohutult tegutseda ning tuletab meelde, et arvestada tuleb nii halvenevate liiklusolude kui ka puude murdumisega.

Foto: tartu.postimees.ee

Päästeamet soovitab:

  • Korjata õuest kokku kerged ja lahtised esemed, parkida sõidukid lagedale või garaaži.
  • Arvestada tuleb elektrikatkestustega ning laadida täis oma mobiiltelefonide akud.
  • Kontrollida, kas kodus on olemas taskulamp ja varupatareid.
  • Mõelda põhjalikult läbi oma väljasõidud ja võimalusel lükata need edasi ilma paranemiseni.
  • Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.
  • Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla ettevaatlik, kuna väga tugeva tuulega võib murduda puid.


Läänemaa on tormiks valmis

Maavanema kutsel kogunes reedel, 27. novembril Lääne maavalitsuses maakondlik kriiskomisjon. Päästeameti, Politsei – ja Piirivalveameti, Kaitseliidu, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Haapsalu linna ja Omavalitsuste Liidu esindajad andsid ülevaate valmisolekust võimalikule tormile reageerimisel, kasutada olevatest ressurssidest ning sõlmisid esimesed korralduslikud kokkulepped.

Tormi korral on tegutseb kriisikomisjoni staap Haapsalu päästekomando ruumides.  Kriisikomisjoni staabis toimub suurematele sündmustele lisaabijõudude suunamine ametkondade ja omavalitsuste omavahelises koostöös. Kriiskomisjoni tööd juhib maavanem. Omavalitsuste Liidu poolne koordinaator on Omavalitsuste Liidu esimees Toomas Schmidt.

Ametkondade esindajad tõdesid, et võrreldes 2005. aasta jaanuari tormiga on reageerimisvõimekus oluliselt tõusnud. Kutseliste päästekomandode varustus on nüüd oluliselt parem. Samuti on vabatahtlike päästjate hulk on suurem, varustus ja valmisolek on oluliselt paremad. Pärast 2005. aasta tormi üleujutust on Haapsalu asutustes tehtud ka mitmeid tehnilisi parandusi – tõstetud kõrgemale elektrikilpe ja generaatoreid, muudetud veekindlaks reoveepumplate kaaned  jms. Ka Politsei – ja Piirivalveametil ja Kaitseliidul on reageerimisvõimekus olemas ja valimisolek tagatud. Elektriliinide haldaja AS Imatra Elekter on valmis rikkeid likvideerima, teised ametkonnad on vajadusel valmis pakkuma oma abi elektrivarustuse taastamiseks.

Lääne maakonna kriisikomisjon on pidevalt tegutsenud alates 2005. aastast. Elanikele osutavad vajadusel abi kõik kohalikud omavalitsused.

 

Lisainfo

Täiendavate käitumisjuhiste saamiseks saab helistada päästeala infotelefonil 1524 ja vaadata Päästeameti kodulehe rubriikidest torm ja üleujutus.

Hädaabi saamiseks helistage hädaabinumbril 112
Elektrikatkestustest teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343
Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510
Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja 53 29 2112

Ilma kohta saate jooksvalt infot Riigi Ilmateenistuse koduleheküljelt.

 

Päise foto: ilmateade.delfi.ee

 

Admin - post author

No other information about this author.