Loading... (0%)

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud

27 April 2016

Lääne Maavalitsus andis hiljuti teada, et hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Hanila, Lihula, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi, Nõva, Ridala ja Vormsi valdades on avatud.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele antud alades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks vee-, kanalisatsioon- või autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks, aga ka juurdepääsuteede ehitamiseks.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, rahvastikuregistri andmete kohaselt hiljemalt 1. jaanuarist 2016.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta ning omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Täpsemad tingimused ja taotlusvormid on kättesaadavad EASi ja Lääne Maavalitsuse veebilehtedel. Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele ning viimane tähtpäev on 13.06.2016.a.

Lisainfo:
Ülle Jaansalu
Lääne Maavalitsuse Arengu- ja planeeringuosakonna vanemspetsialist

Telefon: 472 5617 või 5343 2237
ulle.jaansalu@laane.maavalitsus.ee

 

Foto: Kristina Kukk

Admin - post author

No other information about this author.