Loading... (0%)

Keskkonnaminister Marko Pomerants esines Lihula mõisas toimunud seminaril

28 April 2016

Esmaspäeval, 25. aprillil toimus Lihula mõisas seminar, kus räägiti looduskaitseseadusest ning arutleti, millist kasu kaitsealusel maal paikneva kinnistu omanik saada võiks. Kohal oli ka keskkonnaminister Marko Pomerants.

Seminari vajaduse tingis asjaolu, et 34% Läänemaa pindalast on hõivatud looduskaitsealadega: sellega seoses on Läänemaa KOV ametnike, aga ka ettevõtjate praktikas kerkinud esile mitmeid küsimusi, mida sooviti koos Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumiga lahendada.

Kõige suurem küsimus, mis painab paljusi läänlasi on – “Miks meie maakonnas on nii palju looduskaitsealasid?”. Põhjaliku vastuse sellele andis Roland Müür Keskkonnaametist, kes selgitas, et looduskaitsealade määr riigis, sõltub viimase loodusrikkusest ning määrad seab paika Euroopa Liidu Komisjon, lähtudes linnu- ja loodusdirektiivist; kuna Eestis on loodusrikkust rohkem, võrreldes näiteks Saksamaaga, siis on ka meie looduskaitselade hulk suurem.

Lisaks oli eemärgiks näidata kuulajaskonnale, et paiknemine looduskaitsealal ei tähenda ainult piiranguid, aga ka võimalusi. Selleks oli esinema kutsunud Tõnu Teesaar OÜ Lihula Soojusest, Merle Kuris MTÜ Balti Keskkonnafoorumist ja Kaja Lotman Keskkonnaametist, kes tutvustasid erinevaid loodusressursside majandamise võimalusi looduskaitsealal ja selle lähiümbruses.

marko-pomerants.-foto-keskkonnaministeeriumi-blogi_Kaupo-KikasPäeva lõpus esines keskkonnaminister Marko Pomerants, kellega koos arutleti nii maamaksu kompenseerimisest nendele KOVidele, kes jäävad suures osas oma territooriumilt ühele või teisele looduskaitsealale aga ka koostatava maapõueseaduse üle.

“Käesolev seminar oli alguseks keskkonnateemakoja taaselustamisele, mille eestvedajaks on Lääne Maavalitsus. Kõik probleemid, mis esmaspäeval lahendust ei saanud, lahendatakse edasi keskkonnateemakojas,” ütles Lääne Maavalitsus arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel.

Läänemaa looduskaitse teemalist seminari korraldas Lääne Maavalitsus koostöös Läänemaa Europe Direct teabekeskusega. Seminarilt osa võtma oli kutsutud eelkõige kohalikud omavalitsused ning lisaks aitas infot levitada Läänemaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Läänemaa. Seminaril osales umbes 30 inimest.

 

Esinejate ettekanded on avalikult leitavad Lääne Maavalitsuse kodulehelt
Samal teemal varem Lääne Elus

Artikli materjal refereeritud Grete Kindel kirjast.

Päise foto: Kristina Kukk
Sisufoto: Keskkonnaministeeriumi blogi, Kaupo Kikas

Admin - post author

No other information about this author.