Loading... (0%)

Jaanuarist saab proteeside hüvitist ainult haigekassa partnerite juures

23 November 2017

Alates 1. jaanuarist 2018 saab hammaste proteeside hüvitist kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud haigekassaga vastava lepingu.

Seoses muudatusega saab käesoleva aasta proteesiarveid haigekassale esitada ainult kuni 31. jaanuarini 2018. Pärast 31. jaanuarit esitatud arved enam tasumisele ei kuulu.

„Palun vaadake üle enda arved ja küsige ka oma lähedastelt, kas tänavused proteesiarved on haigekassale esitatud,“ sõnas haigekassa esmatasandi talituse juht Külli Friedemann. Tänu uue aasta algusest jõustuvale muudatusele hakkab kõigi haigekassa partnerite juures üle Eesti kehtima hammaste proteesidele sama hind.

Käesoleval aastal ehk kuni 31. detsembrini 2017 makstud proteesiteenuste eest saab haigekassale proteeside hüvitise taotluse esitada kuni 31.01.2018.

2018. aastasse proteesidega seotud aega kinni pannes tasub arstilt kindlasti üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või kas ta plaanib sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada.

Friedemann selgitas: „Kuna ka hambaarstide jaoks on tegu suure muudatusega, palume esimestel kuudel inimestelt mõistvat suhtumist. Alustame hambaarstidega proteeside hüvitamise lepingute sõlmimist detsembris ning kohe uue aasta alguses ei pruugi veel paljudel lepingut olla.“

Võimalusel tasub inimesel proteeside aja broneerimisega veidi oodata ja teha seda jaanuaris või veebruaris. Nii saab inimene olla vastuvõtule minnes kindel, et ta saab ka hüvitist kasutada. Vastasel juhul peab ta tasuma kogu summa ise.

Ükski kehtiv hüvitise summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. „Kui inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv hüvitise jääk näiteks 120 eurot, saab ta seda alates 2018. aasta algusest ikka kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures,“ lisas Friedemann.

Alates jaanuari algusest arvestatakse soodustuse summa alati kohe maha hambaarsti juures maksmise hetkel. Enam ei saa inimene esitada avaldust tagantjärele haigekassale, sest kogu arveldus hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.

Proteeside eest on õigus hüvitist saada järgmistel ravikindlustatud inimestel:

  • töövõimetuspensionärid;
  • vanaduspensionärid;
  • osalise või puuduva töövõimega inimesed;
  • üle 63-aastased ravikindlustatud eakad.

Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda hambaproteeside hüvitist?

Kui eakale pole varem hambaproteese valmistatud, algab kolmeaastane periood 260 euro kasutamiseks kuupäevast, kui hüvitist esimest korda tarvitati. Uuesti tekib hüvitise taotlemise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajaga või uurida haigekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist www.eesti.ee „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Näide

  • Marta esimesed hambaproteesid valmisid 195,78 euro eest 7. mail 2015. Marta esitas haigekassale kulutuse hüvitamiseks avalduse ja teenuse eest tasumist tõendavad dokumendid. Sellest päevas algas Martal kolmeaastane hüvitise periood. Haigekassa maksis 90 päeva jooksul avalduse saamisest Marta arveldusarvele proteesihüvitise 195,78 eurot.
  • aasta novembris pöördus Marta proteeside parandamiseks taaskord arsti poole ning esitas haigekassale uue avalduse ja arve 69,78 eurot. Haigekassa hüvitas 90 päeva jooksul Martale kasutamata hüvitise osa 59,87 eurot (255,65 eurot – 195,78 eurot = 59,87 eurot).
  • Alates 01.07.2017 tõusis proteesihüvitise summa 260 euroni. Kui Marta kasutab alates 01.07.2017 hambaproteesi teenuseid, on tal õigus täiendavale 4,35 eurole. Kuna nüüd on Marta kogu proteesihüvitise summa ära kasutanud, on tal uuesti võimalik hüvitist saada alates 2018. aasta 8. maist.
  • aastasse hambaarsti aega kinni pannes küsib Marta arstilt üle, kas tal on haigekassaga leping, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada. Alates 2018. aasta algusest arvestatakse soodustuse summa alati raviarvelt maha kohe maksmise hetkel ja Marta ei pea enam esitama selleks tagantjärele haigekassale avaldust.

Infokast

Lisainfot proteeside hüvitise kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/hambaravi, klienditelefonilt 669 6630 (E-R 8.30-16.30), klienditeenindustest, saates allkirjastatud avalduse info@haigekassa.ee, ning riigiportaalist www.eesti.ee rubriigist „Hambaravi- ja proteesiteenuste info“.

 

Kaidi Kasenõmm, 
Eesti Haigekassa tervise edenduse ja kommunikatsiooni talituse spetsialist

Admin - post author

No other information about this author.