Loading... (0%)

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos: Koostöö ja ühine aeg

24 November 2017

Täna on viimast päeva ametis Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos, peale keda võtab teatepulga üle Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets. Siinkohal avaldame ka veebis viimases Lihula Teataja paberlehes ilmunud Varje Ojala-Toosi juhtkirja ja tänusõnad Lihula rahvale.

Koostöö ja ühine aeg  

Kuigi kohati tunduvad asjad ja olukorrad keerulised, toimib elu tegelikkuses võrdlemisi lihtsalt. Tänu sellele, et on olemas terve hulk põhitõdesid, mille järgi oleme ka meie oma igapäevast elu elanud, tööd teinud, otsuseid vastu võtnud ja vastutust kandnud.

Ole sõbralik, ole julge, ole lugupidav, ole tolerantne, ole töökas, ole kannatlik, ära ole kunagi ükskõikne, ole uudishimulik, näe kõiges võimalusi ning usu, et kui väga tahta ja selle nimel pingutada, on kõik võimalik! Isegi siis, kui rahalisi vahendeid napib, tasub alati küsida, kuidas saab, sest kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Oluline on, et inimesed, inimlikud suhted ja suhtlus ning võimalus koostööd teha on meil alati olemas. Kui soov on siiras ja tuleb südamest ning seal juures on reaalne tahe koos teha, on koostöö kõige suurem võimalus, meeletu ressurss, mille abil on võimalik korda saata väga suuri asju.

Miks Lihula?

Sellepärast, et Lihula on äge, suurte võimalustega, armas, südamlike inimestega koht, mille eest ja nimel oleme koos teinud suuri pingutusi, võidelnud, tutvustanud, ise uskunud, teisi uskuma pannud, et kõik on võimalik, rõõmustanud, muretsenud, nutnud, naernud, vihastanud, armastanud, kurvastanud, uhked olnud, kokku hoidnud, üksteist toetanud, hoolinud, kaasa elanud.

Minu jaoks on need neli aastat olnud aeg, mida ma ei annaks mingi hinna eest ära, sest see on olnud niivõrd oluline ja tähenduslik etapp Lihula elus. Viimaste aastate jooksul tehtu on tulnud südamest, väga suure hoolimise ja entusiastliku fanatismiga. Oleme kõik koos palju ära teinud, palju algatanud ja loonud.

Lisaks, niivõrd head ja ühtehoidvat meeskonda, nagu meil siin Lihulas on olnud, kohtab harva, ja selle eest olen ülimalt tänulik oma väga kallitele kolleegidele vallamajas, ning kõigile, kellega meil on õnnestunud moel või teisel koos tegutseda. Aitäh!

Hakkame otsast peale

Olgu situatsioon milline tahes, alati saab olukorra ümber hinnata, kohaneda ning öelda „Hakkame otsast peale!” Ja seda tuleb lähitulevikus öelda palju, kuna muudatusi ja uusi algusi tuleb rohkesti. Praeguseks oleme erinevate projektidega toonud valda 2.1 miljonit lisaraha, pluss mitme projekti taotlused on hetkel veel kinnitamisel, taotlused esitamisel.

Seega, ette võtnud ja alustanud oleme väga palju, ning minu suur soov on, et põhimõtted, mille järgi oleme viimastel aastatel tegutsenud, toimiksid ja oleksid aluseks ka edaspidi.  Ma loodan südamest, et see, mis alustatud, jätkuks ning et alati oleks esikohal kõige olulisem ja võimsam, mis meil on – meie inimesed ning koostöö.

Meie tänast koostegemist, ühist aega ning aja lõputut kulgu jääb sümboliseerima Lihula mõisa uus kell, mis mõõdab aega ja näeb elu liikumist ka uues Lääneranna vallas…

Tänan siiralt ja kogu südamest selle au ja võimaluse eest viimased neli aastat koos tegutseda! Soovin kõigile edasiminemiseks arukust, tasakaalukust, mõistmist, sõbralikkust ja väga suurt tahet koostööd tehes ühiste eesmärkide poole liikuda ja neid ellu viia.

Kõik on võimalik!

Aitäh kõigile, aitäh Lihula!

Varje Ojala-Toos
Lihula vallavanem 2013-2017

Fotod: erakogu ning Kristina Kukk, Ain Saare, Olev Mihkelmaa, Arvo Tarmula, Eduard Laur, Kaarel Kaisel, Avo Kiisk jt

Admin - post author

No other information about this author.