Loading... (0%)

Kaitseliidu suurõppus Orkaan toimub sel aastal Lõuna-Läänemaal

03 November 2016

Juba veidi vähem, kui kuu aja pärast, 2.–4. detsembrini viib Kaitseliidu Lääne malev Lihula ja Hanila valla territooriumil läbi sisekaitseõppuse „Orkaan”.

Lisaks Lääne maleva kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Pärnumaa, Rapla ja Saaremaa malevast, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest, kokku ligi 700 vormikandjat. Peaasjalikult kulgeb õppus Lihula linnas, Virtsu ja Vatla asulas ning lähiümbruses, kuid inimeste ja tehnika liikumist on ka mujal.

Õppusel harjutatakse koostööd jõustruktuuride vahel, avaliku korra tagamist, patrullimist ja määratud objektide kaitsmist. Ülesannete täitmisel kasutavad „Orkaanil” osalejad imitatsioonivahendeid, mistõttu võib tegevuste käigus kosta laskmist ning väiksemaid pauke.

Korraldajad soovivad enne õppuse toimumist vestelda õppekohtade piirkonda jäävate maaomanikega, et saada nõusolek maade kasutamiseks. Palume teie mõistvat suhtumist.

Täiendavat informatsiooni on võimalik küsida Lääne maleva õppuseks aktiveeritud infotelefonil 5887 4661 (E–R 9–17) või orkaan@kaitseliit.ee

Kaitseliit on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille ülesandeks on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Lääne malev hõlmab Lääne- ja Hiiumaa haldusterritooriumi ning sinna kuulub üle 1500 vabatahtliku liikme kõikidelt elualadelt.

 

Rasmus Lippur
Kaitseliidu Lääne maleva malevapealik

Fotod: Silver Inno

Admin - post author

No other information about this author.