Loading... (0%)

Lihula valla kodud ja ettevõtted saavad ülikiire interneti

02 November 2016

Hiljuti alustasid Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Omavalitsuste Liit ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus projekti DigiTee, milles lisaks Pärnumaa omavalitsustele löövad kaasa ka Lihula ja Hanila vallad. Eile algas aasta lõpuni kestev DigiTee teemaline küsitlus, kus on oodatud osalema ka meie valla rahvas.

DigiTee projekt asutati eesmärgiga luua Pärnumaale ning Läänemaa kahele vallale kaasaegne IT taristu, mis on vajalik nii inimeste elukvaliteedi tõusuks kui ettevõtluse arenguks. See aitab võidelda ääremaastumise ja maapiirkonna tühjenemise vastu antud piirkondades, parandades elutingimusi ning luues uusi võimalusi ettevõtluseks. Hanila ja Lihula vallad on Pärnu maakonna projekti kaasatud Koonga ja Varbla valdade kutsel.

DigiTee projekti käigus selgitatakse välja vajadused lairibaühenduste järgi antud omavalitsuste kodudes ja ettevõtetes ning töötatakse välja vajalikud tehnilised-, organisatoorsed- ja finantseerimislahendused. Seejärel viiakse lairibaühendus lõpptarbijani, ühendades kodud ja ettevõtted fiiberoptilise kaabliga. Läbi selle jõuavad tänapäevased infoühiskonna teenused kõikide projektis osalevate piirkondade inimesteni.

Mis ja milleks?

DigiTee poolt eelnevalt läbi viidud uuring näitas, et ligi 80% Pärnumaa majades ei ole praegu võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad leppima ebastabiilse ja aeglase mobiilinternetiga. Seetõttu puudub paljudel inimestel juurdepääs tänapäevastele infoühiskonna teenustele.

Lihula valla 1049 hoonest on kiire internetiga (allalaadimiskiirus 30 kuni 99 Mbit/s) ühendatud 106 ning aeglasega (allalaadimiskiirus 1 kuni 29 Mbit/s) 216 maja. Traadiga internetiühendus puudub 69% hoonetel, mis ei välista aga nendes mobiil vms traadita ühenduse kasutamist.


Kuni viimase ajani ehitati sidevõrke (telefonivõrke) peamiselt vaskkaablite baasil kuna viimased olid töökindlad. Siiski ei anna antud võrkude edasiarendamine enam soovitud tulemusi, kuna füüsikaseadused ei võimalda nende läbilaskevõimalusi enam oluliselt suurendada. Andmete mahud, mida läbi sidevõrkude edastatakse, kasvavad aga meeletu kiirusega. Selleks, et tehnoloogia arengu ja innovatsiooniga kaasas käia, tuleb ehitada uue põlvkonna lairibavõrgud, mis baseeruvad fiiberoptilisel kaablil ehk valguskaablil.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Lauri Luur selgitas, et igasse Pärnumaa ning Lihula ja Hanila valdade kodusse ja ettevõttesse ulatuv ülikiire lairibavõrk on vajalik nii inimeste elukvaliteedi tõusuks, kui ka ettevõtluse arenguks. “Vajadused ülikiirete ühenduste järele kasvavad pidevalt. Olgu need tervishoid, turvalisus, sotsiaalteenuste tugi, kaugtöö, haridus, meelelahutus või “targa maja” lahendus – kõik need vajavad järjest suurema läbilaskevõimega lairibaühendusi,” ütles ta.

Lairibaühendus võimaldab ülikiiret ja stabiilset internetiühendust arvutitele, tahvelarvutitele jms. Ülikiire ühendus on alati olemas, sõltumata ilmast või sellest, kui palju on piirkonnas teisi interneti kasutajaid.

DigiTee projektijuht Valdor Telve selgitas: “Kui riigi poolt rahastatud EstWin lairiba baasvõrgu kaudu jõudis internet teenusepakkujate võrgusõlmedeni, siis DigiTee viib selle lõpptarbijateni.” Telve sõnul ei sobi mobiilinternet kodude ja ettevõtete ühendamiseks. “Ainult valguskaablil põhinev lairibaühendus suudab rahuldada meie kodude ja ettevõtete andmeedastuse vajadusi täna ja tulevikus” lisas ta.

Kuidas liituda?

DigiTee projekt on oma arengujärgus jõudnud nii kaugele, et käimas on aasta lõpuni kestev küsitlus, mille käigus selgitatakse täpsemalt välja, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid (ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused) ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

Küsitluses saavad osaleda ainult DigiTee projektis osalevate valdade elanikud ja ettevõtted, kellelt oodatakse infot, millisele aadressile lairibaühendust soovitakse saada. Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist, mis tähendab seda, et lairibavõrku ei ehitata kõikide külade või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid.


Soovi avaldanud majapidamised ja ettevõted. Kaart on ajas muutuv.

Lihula vallas tegutseva ettevõte ProDigi juhatuse liige Markko Salm innustab inimesi uute lahendustega liituma: “Tavatarbijale võib esmapilgul tunduda, et lairiba ühendus on otstarbetu. Siiski julgen selle väite ümber lükata: elu areneb ning sellega koos ka seadmed ja lahendused. Samuti suurenevad inimeste vajadused parema, kiirema ja kvaliteetsema internetiühenduse osas. Praegu on õige aeg anda oma soovist märku.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Pildid: DigiTee koduleht

Samal teemal:
Kas Eestis on vaja lairibaühendust või piisab mobiilinternetist?
Mis on lairiba?
Korduma kippuvad küsimused

Küsitluse otsetee

Admin - post author

No other information about this author.