Loading... (0%)

Kirblasse ja Tuudile paigaldati segapakendi kogumiskonteinerid

29 September 2016

Siiani oli Lihula valla elanikel võimalik segapakendeid tasuta ära anda vaid Lihulas, kuid nüüdsest saab seda teha ka nii Kirblas kui Tuudil.

Hiljuti paigaldas MTÜ Eesti Pakendiringlus koostöös Lihula Vallavalitsusega Kirblasse ja Tuudile suured, viie kuupmeetrised kellukakujulised konteinerid, kuhu saab panna metall-, plast-, kartong- ja klaasi segapakendeid.

MTÜ Eesti Pakendiringlus on pakendite taaskasutusorganisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja hoida töös üleriigiline pakendite kogumisvõrk; korraldada pakendijäätmete taaskasutamist sellises ulatuses, mis tagab Eesti Pakendiringlusele delegeeritud kohustuste täitmise ning informeerida tarbijaid pakendite äraandmise võimalustest.

Eesti Pakendiringlus kogub pakendeid kõikides kohalikes omavalitsustes. Üle Eesti on paigaldatud üle 2000 pakendikogumise konteineri. Pakendite kogumist, sorteerimist ja taaskasutamist finantseeritakse pakendiettevõtjate poolt Eesti Pakendiringlusele makstavatest tariifidest.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

 

Päise pilt: Eesti Pakendiringluse kodulehe kuvatõmmis

Admin - post author

No other information about this author.