Loading... (0%)

KOP sügisvooru infopäev toimub 12. septembril Lääne Maavalitsuses

07 September 2017

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru infopäev toimub juba tuleval teisipäeval, 12. septembril Lääne Maavalitsuses. Osalema on oodatud kõik piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad MTÜ-d ja SA-d.

KOP on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

2017 aasta sügisvoorus saab taotleda toetusi kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot. Lisaks on käesoleva aasta taotlusvoorudes kogukondadel võimalik KOPi toel anda oma panus ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisesse.


KOP 2017 SÜGISVOORU INFOPÄEV

  • 12. september kell 14.00 Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu, II korrus, suur saal)
  • regisreerida saab SIIN

 

Taotlusinfo on saadaval KÜSK veebilehel

Admin - post author

No other information about this author.