Loading... (0%)

Lääneranna vald osaleb avatud valitsemise projektis

08 March 2017

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus loodava Lääneranna valla ühinemise juhtkomisjoni kokkusaamine, kus pandi paika ühtsete dokumentide ja töökorralduste väljatöötamise ajakava. Lihula vallamajas peetud kohtumisel osales ka Liia Hänni, kes tutvustas avatud valitsemise projekti.

Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes

Liia Hänni on Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi nõunik, kelle vastutusvaldkondadeks on haridus, teadus, infoühiskond ja demokraatiaküsimused.

Viimased 11 aastat on Hänni juhtinud e-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi, mille eesmärk on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil parandada ja uuendada demokraatia toimemehhanisme ühiskonnas ning riigivalitsemises.

“Mul on hea meel osaleda tulevase Lääneranna valla komisjoni koosolekul ning tutvustada teile avatud valitsemise projekti,” rääkis Liia Hänni ning lisas: “Tutvudes teie ühendvalla lepinguga oli mul hea meel näha, et olete avatud maailmavaatega ning soovite olla avatud ja kaasavad.”

E-riigi Akadeemia on Rahandusministeeriumi tellimusel alustamas projekti „Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes“, kuhu on oodatud osalema kaks ühinemispiirkonda: Elva linn ja Lääneranna vald. Osalemiseettepanekud edastati just nendele kahele loodava omavalitsusüksuste juhtidele, tuginedes antud piirkondade eeskujulikule ühinemisprotsessi läbiviimisele.

Projekti eesmärk on pakkuda ühinevatele omavalitsustele tuge ühinemisjärgse ühtse omavalitsuse kujundamisel, et ükski senine kogukond ei tunneks end kõrvale jäetuna.

Projekti tulemusel valmib konkreetse ühinemispiirkonna omavalitsuste eeldusi arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis on plaanis üle anda sügisel valitavale volikogule. See loob võimaluse alustada volikogu tööd ühiselt aluselt, võttes kasutusele avatud valitsemise põhimõtted ja viies need ellu konkreetsete tegevuste kaudu.

Tegevuskavani jõudmiseks kasutatakse eelneva olukorra analüüsi, mille teostab E-riigi Akadeemia, ja struktureeritud arutelusid, kuhu oodatakse osalema seniseid omavalitsusjuhte, aga ka teisi aktiivseid inimesi, kes soovivad kohaliku elu kujundamisel kaasa rääkida.

“Oleme huvitatud projektis osalemisest, et leida üheskoos parimad lahendused tulevase Lääneranna valla toimimiseks ja avatud valitsemiseks,” rääkis Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

 


Uue valla dokumendid, töökorraldus ja sümboolika 

Lisaks avatud valitsemise projektis osalemise otsusele pandi paika ühtsete dokumentide ja töökorralduste väljatöötamise kava, arutleti moodustuva valla ning selle allasutuste kodulehtede loomist ning sümboolika konkurssi väljakuulutamist.

Koosolekul osalesid Hanila vallavanem Arno Peksar, Koonga vallavanem Mikk Pikkmets, Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ja vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld, Varbla vallavanem Sivar Tõnisson ja vallavolikogu esimees Margit Merila.

Lihula vallasekretär Ermil Miggur tutvustas ühtsete dokumentide ja töökorralduste väljatöötamise kava ning uue valla sümboolika konkursi väljakuulutamise tingimusi. Lihula Teataja kogukonnaportaali üks loojatest ning vallavolikogu liige Ain Saare tutvustas tulevase Lääneranna valla ning selle allasutuste kodulehtede loomise visiooni.

 

Fotod ja tekst:
Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.