Loading... (0%)

Lääneranna valda paigaldati uued sildid

17 January 2018

Möödunud reedel, 12. jaanuaril paigaldati kõikidele Lääneranna valla lahkmejoontele kaheksateist uut silti, millest 8 tähistavad valla piiri algust ning kaks annab liiklejale märku uuest maakonna piirist.

Uued kohanime tähised paigaldati Kirbla, Rumba, Parasmaa, Kiisamaa, Nätsi, Palatu, Kilgi ja Vaiste küladele. Kõik vanad valdade ja maakondade sildid koguti kokku ning neid säilitatakse Lääneranna ja Maanteameti muuseumide kogudes.

Siltide vahetamise hinnaks kujunes Lääneranna valla hankespetsialist Rein Kruusmaa sõnul pisut üle 3400 euro. Tööd sisaldasid vanade märkide eemaldamist, puuduvate postide paigaldamist ning kokku 18 märgi valmistamist ja paigaldamist 8-sse asukohta. Tööd teostas OÜ Lääne Teed.

 

Kristina Kukk,
Lääneranna valla avalike suhete spetsialist

Foto: Merike Pikkmets

Admin - post author

No other information about this author.