Loading... (0%)

Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimistööd jätkuvad suveni

10 October 2017

Tänavu septembris alustati Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimistöödega, millede esialgne valmimise tähtaeg on suvi 2018.

„Esimene ja kõige olulisem projekti etapp on tänase seisuga lõppemas. Lihula katlamajast väljuv soojatorustik on uuendatud ning hetkel tegeletakse olemasolevate kraavide täitmisega,“ selgitas projektijuht Tiiu Hellerma.

Projekti järgmiseks etapiks on Lihula Kultuurimaja kaare likvideerimine ning maa-aluste soojatorude paigaldamine, millele järgneb Staadioni tänavalt Pioneeri tänavale suunduvate soojatorude remont. Viimasena võetakse töösse Lihula Muusika- ja Kunstikooli ning Lihula vallamaja vaheline lõik.

Kõik tööd on projektijuhi sõnul plaanis teha võimalikult kuiva ilmaga ning seetõttu on projekti lõppkuupäeva hetkel raske ennustada, kuid esialgne tähtaeg on suvi 2018.

„Rekonstrueerimistööde käigus ei ole plaanis teha pikemaajalisi soojuskatkestusi, kui siis ainult mõnetunnilised kuni ühepäevased, et ühendada lahti maapealne liin ning seejärel ühendada maa-alune liin konkreetse hoonega,“ selgitas Tiiu, „Siiski arvestame alati ilmaoludega, et Lihula linna elanikud ei peaks end ebamugavalt tundma.“

Soojatorustiku rekonstrueerimistööde lõpus taastatakse üleskaevatud teede kate.

„Lihula katlamaja on ökonoomne ja hästimajandav ning soojatorustiku rekonstrueerimisega läheb see veelgi paremaks: vähenevad soojuskaod ning seetõttu muutub see ka töökindlamaks,“ kinnitas Tiiu Hellerma.


Projekti rahastatakse 50% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK-i) (Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 tegevus 6.2.2 „Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine“) rahastusest.

Toetatud projekti nr 2014-2020.6.02.16-0170 „Lihula linna soojatorustiku rekonstrueerimine“ tulemusel rekonstrueeritakse 1,125 km (37,9 %) Lihula linna soojatorustikest, mis veelgi parandab tarbijatele soojusenergia edastamise varustuskindlust, vähendab soojusenergia kadusid ning torustike hoolduskulusid.


Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.