Loading... (0%)

Lihula päästekomando meeskonnavanem Kalev Pea sai Päästeteenistuse medali

15 March 2017

Möödunud teisipäeval andsid siseminister Andres Anvelt ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu üle päästeenistuse aumärgid. Teiste seas sai medali ka Lääne päästekeskuse Lihula komando meeskonnavanem Kalev Pea.

„Päästja töö on raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt ja vahel ka eluohtlik, see on teistsugune ja seda on rohkem kui kasvõi kolm aastat tagasi. Tänased päästjad käivad lisaks päästesündmustele pea sama palju ennetamas ehk kodunõustamisi tegemas,“ ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Lisaks päästetöötajatele tunnustati ka teisi Eesti kodanikke vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel.  Kokku omistati tänavu 54 aumärki: üks suur kuldrist, kolm hõberisti, 35 Päästeteenistuse medalit ja 15 Elupäästja medalit. Lisaks kolm missioonimedalit, peadirektori tänukirjad ning siseministeeriumi tänukirjad ja hinnalised kingitused. Ühtekokku tunnustati 78 inimest.

Lihula päästekomando IV vahtkond (2015) vasakult paremale Olev Eelsalu, Rasmus Paulus, Lauri Peegel, Margus Umal, Joonas Haas ja Kalev Pea. Foto: Kristi Kais

Kalev Pea on Lihula päästekomandos töötanud viisteist aastat, neist viimased kümme meeskonnavanemana. Päästesüsteemis oli tema esimeseks töökohaks Kõmsi EPM päästja töökoht, kust ta liikus edasi Lihula päästekomandosse. Taipliku ja terase mõtteviisiga mehele vääriliselt, pakuti talle võimalust jätkata oma karjääri meeskonnavanemana, mille ta vastu võttis.

Lihula päästekomando jaoks on Kalevi näol tegemist meeskonnavanemaga, kes nii-öelda viienda vanemana asendab erinevates vahtkondades meeskonnavanemaid. Selle juures suudab ta erinevatesse vahtkondadesse hästi sulanduda ning tagada ladusa meeskonnatöö, mis arvestades iga meeskonna erisust on väga hea loomuomadus. Lasteaedades ja koolides väikestele lastele päästealaste ürituste- ja loengupidamine ei valmista sellele mehele raskusi, koostöös meeskonnakaaslastega tehakse see töö nobedalt ära. Niisamuti toimub ka kodukülastuste tegemine, seejuures asjalikke nõuandeid jagades ning vajadusel märgatud puudustele tähelepanu juhtides.

Kalevi puhul väärib äramärkimist ka see, et ta käib võimalusel omast vabast ajast vaatlemas maakondlikke õppusi ning kui vaja, osaleb ka õppuste korraldusmeeskonnas või hindajana. Läänemaa päästepiirkonna Haapsalu korrapidamisgrupi hinnangul ja arvamusel on tema puhul tegemist oma ala hinnatud spetsialisti ja meeskonnavanemaga.

Foto: Kristi Kais

Öelge palun, kas autasu saamine oli teie jaoks üllatus?
Tuleb tõdeda, et tegemist oli ootamatu ja meeldiva üllatusega.

Kas olete teadlik, kes Teie kandidatuuri üles seadsid?
Lihula Päästekomando pealik ja Läänemaa Päästepiirkonnajuhataja ning Läänemaa korrapidamisgrupi korrapidajad. Ehk et komandopealik esitas, teised kiitsid heaks.

Olete Lihula päästekomandos töötanud kokku 15 aastat, neist 10 aastat meeskonnavanemana, kuidas hindate oma meeskonna tööd?
Teenistus algas Lihula komando Kõmsi eraldipaiknevas meeskonnas, kus töötasin aastani 2007, mil see üksus suleti ning pakuti võimalust töötamist jätkata Lihula Päästekomando kooseisus.
Kuna olen nö asendus meeskonnavanem (asendan puhkuste, vabade vahetuste ja haiguslehtede ajal teisi meeskonnavanemaid), puutun kokku erinevate vahtkondadega, mis nõuab paindlikku suhtlust, sest iga vahtkond on “oma nägu” ja omade eripäradega. Siiani pole hätta jäänud, hommikuti kõik teretavad ka.

Ilma mõnusa seltskonnata selles komandos ei töötaks, tähtis on meeskonnavaim ja ühtekuuluvustunne.
– Kalev Pea

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Madis Veltman, Maaleht

Samal teemal Maalehes: Päästeameti aumärgiga tunnustati 54 inimest

Admin - post author

No other information about this author.