Loading... (0%)

Riigihalduse minister Mihhail Korb kohtus Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade esindajatega

16 March 2017

Teisipäeval, 14. märtsil külastas Pärnumaad riigihalduse minister Mihhail Korb, kes kohtus maavanemaga ning omavalitsusjuhtidega. Ministri päeva lõpetas kohtumine Lihula mõisas, kus osalesid Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade esindajad Arno Peksar, Mikk Pikkmets, Vallo Kappak, Jaak Kastepõld, Varje Ojala-Toos ja Sivar Tõnisson.

“Lihula on ilus koht,” alustas kohtumist minister Korb “Tulin täna siia selleks, et kuulata ära teie mured ning rõõmud ning rääkida plaanidest, mis ees ootavad.”

Käesoleval ajahetkel, kus Hanila, Koonga, Lihula ja Varbla valdade ühinemine on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ning ametliku Lääneranna valla moodustumiseni on jäänud sisuliselt seitse kuud, peab ühiselt toimetades tegema võimalikult palju, et üleminekuperiood mööduks võimalikult kergelt ning valutult.

Lihula Vallavolikogu esimehe Jaak Kastepõllu küsimusele, mis saab Tõstamaa vallast ning kas on võimalus, et see sundliidetakse Lääneranna vallaga, vastas minister, et Vabariigi Valitsus tegi ettepaneku Tõstamaal liituda Pärnuga ning hetkel ootavad nad Tõstamaa otsust.

Teedevõrgustiku korrashoid

Koonga vallavanem Mikk Pikkmets juhtis ministri tähelepanu sellele, et tulevases Lääneranna vallas on ligi 500 ruutkilomeetrit vallateid, millest arvestatav osa ei ole veel tolmuvaba katte all. “Lääneranna vald saab olema üks hajaasustatum vald, mis tähendab seda, et liiklust teedel ei ole nii palju nagu suurlinnades, kuid siiski väärivad ka meie valla elanikud häid ja korras teid.”

Sellest lähtuvalt uuriti, mis võimalused on saada teede korrashoiu jaoks lisarahastust.

Hanila vallavanem Arno Peksar märkis samuti, et ülioluline on muuta tolmuvabaks esmajärjekorras need teed, mida kasutavad koolibussiliinid.

Lisaks juhtis Mikk Pikkmets tähelepanu sellele, et sügisel-kevadel lagunevad kruusateed pidurdavad uue valla võimaliku arengut: “Metsa-põllu-kaevandustegevusega seotud võimalike töökohtade loomisele tõmbab piduri peale just see, et aastas neli-viis kuud on osad teed läbimatud ning seal kehtib liikluspiirang suurtele autodele.”

Riigihalduse minister Mihhail Korb mõistis vallajuhtide ühist muret: “Kahjuks ei ole mul võimalik koheselt lahendust välja pakkuda, kuid olen teie kõigiga nõus, et tegemist on teemaga, millega tuleb tegeleda. Lisaks peab enne lahenduste pakkumist tegema selge analüüsi, mis arvestaks uut tekkivat olukorda ehk valdade ühinemist ja uute võimalike sõidusuundade väljakujunemist.”


Koolivõrgu rahastamine

Lihula Vallavolikogu esimees Jaak Kastepõld ja vallavanem Varje Ojala-Toos avaldasid muret seoses koolivõrgustiku rahastamisega.

“Oleme viimase kümne aasta jooksul korrastanud oma koolivõrku: sulgesime Tuudi ja Kasari kooli. Hetkel on meil alles nelja valla peale ainuke gümnaasium, koolihoone on ehitatud 1964. aastal, kuid siiani on saanud tegeleda vaid sanitaarremondiga, sest riigi käest rahastust  saada võimalik ei ole,” rääkis Jaak Kastepõld.

Nimelt on seaduses sätestatud, et koolivõrgu korrastamiseks loetakse üksnes gümnaasiumite sulgemist, mis aga ei tule kõne allagi. “Meie noortel peab olema võimalus omandada gümnaasimiharidus kodukohas, ainsaks valikuks ei tohi jääda gümnaasiumid 60 km ja enam kilomeetri kaugusel,” selgitas Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos.

Hanila vallavanem Arno Peksari sõnul pole rahastamisest rääkides teema üksnes Euroopa rahastusfondidest tulevates vahendites, vaid ka väiksemates nii-öelda projektides, kus maakoha koolidele ei võimalik midagi taotleda, kuna koefitsent ei luba ja jäädakse paratamatult nii-öelda joone alla.

Minister Korb nõustus, et antud teema vajab kindasti diskussiooni ning sellesse peaks kaasama ka praeguse haridusministri Mailis Repsi: ”Olen nõus, et süsteem peaks olema ühtne ning rahastust peaks saama nii riigigümnaasiumid kui ka valla poolt peetavad koolid.”

Sarnased mured ka mujal

Minister Korb tunnistas ümarlaua taha kogunenud nelja valla esindajatele, et sarnased mured on ka teistes valdades, näiteks Lõuna-Eestis. Siiski avaldas kiitust, et meie valdade esindajad on positiivsed: “Näen, et olete uue Lääneranna valla suhtes optimistlikud ning see teeb suur rõõmu.”

Lõpetuseks ütles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos: “Meie sõnum Vabariigi Valitsusele on see, et soovime oma valdade elanikele samaväärset head elu ja võimalusi nagu on linnade elanikel. Selle eelduseks on korras teed, kvaliteetne internetiühendus, toimiv koolivõrgustik ning töökohad.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.