Loading... (0%)

Lihula vallas toimunud talgutel osales 295 inimest

10 May 2017

Laupäeval, 6. mail toimus üle-eestiline Teeme Ära talgupäev, mille raames korraldati tänavu rekordiline arv ehk 2130 talguid, millest võttis osa vähemalt 50 358 inimest ehk 3,8% eestimaalastest.

Lihula vallas oli ametlike talguid registreeritud kokku 15. Neist võttis osa 295 inimest, mis on Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüüri sõnul väga tubli tulemus.

Üheks üle-eestiliseks üleskutseks oli tänavu lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse. Koostöös Lipuvabriku ja EV100 korraldustoimkonnaga kutsus talgupäeva meeskond kogukondi ise valmistama või paigaldama valmis lipumaste. Kogukondade innustamiseks jõudis talgute stardipaketiga igasse talgupaika üks EV100 sümboolikaga 2-meetrine mastivimpel, mis korrastatud lipuväljakutel ja valminud mastidel võib lehvida aastaringi.

Lihula vallas oli taolisi ettevõtmisi üsna mitu: nii on tänaseks vimpel lehvimas Lihulas kõlakoja ning SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse juures, samuti Vanamõisas ja Kirblas.

Lisaks lipuväljakute korastamisele tehti Lihula vallas ka muid töid: istutati lilli, riisuti, värviti treppe, saagiti võsa ning palju muudki.


Meelva ohvriallika talgutel puhastati allikasuudme mudast, paigaldati uued rakked, mis takistavad muda tagasivalgumist, püstitati ümber allikasuudme ja räägiti pühapaiga kujunemisest, tavadest ja kaitse vajadusest.

Talgujuht Krista Kallavus soovis omalt poolt tänada kõiki osalejaid, eriti aga Raul Kukke, Aleksei Lotmani, Laur Oberschneiderit ja Peeter Hermikut, kes kõige enam jõudunõudvama töö enda kanda võtsid, MTÜ-d Vana ja Väärt tehniliste lahenduste eest ning SA Keskkonnainvesteeringute Keskust loodusliku pühapaiga korrastamise koolitust rahastamast.

Foto: Kristina Kukk

Lihula kõlakoja talgutel korrastati lisaks eelmainitud lipumastile ka lauluväljak ja tantsuplats, lisaks värviti ka puupingid. Talgujuht Atmar Lobja soovis tänada kõiki abistajaid: noortemaja ning kultuurimaja meeskondi, rahvatantsuansamblit Tantsulust 60+, Lihula vallavalitsuse esindajaid, pensionäride ühingut ning Lihula Tarbijate Ühistut.

Noortemaja noored, kes kuulusid ka eelnevalt mainitud talgute meeskonda, tegid lisaks korda ka noortemaja trepi.

Fotod: Atmar Lobja ja Eliise Lepp

Talgutel Vanamõisa pargis riisuti lehti ning korjati oksi, istutati EV 100 aastapäeva puhul pargiroosi ning heisati masti ka vimpel.

Fotod: MTÜ Vanamõisa Külade Ühenduse Facebook

Kirbla rahvamaja talgutel riisuti lehti, lõigati põõsaid ning tehti küttepuid, siiski jäid mõned tööd pooleli ning nendega jätkatakse 13. mail kell 11. Talgujuht Tiiu Aasrand soovis aga juba praegu omalt poolt tänada kõiki, kes laupäevasel päeval abiks olid.

Fotod: Maidu Leever

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

 

MTÜ Vanamõisa Külade Ühenduse 2017 aasta kõiki talgupilte näete siit.

Admin - post author

No other information about this author.