Loading... (0%)

Matsalu rahvuspark kandideerib Maakonnasipelga tiitlile

11 June 2016

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas hiljuti Maakonnasipelga hääletuse, andes inimestele võimaluse valida oma lemmik eelmisel aastal valminud ja KIKi poolt rahastatud keskkonnaprojektidest. Lääne maakonnast kandideerib Maakonnasipelga tiitlile ka Matsalu rahvuspark.

Juba kuuendat korda viib KIK läbi internetihääletuse, mille tulemusel saab igast maakonnast enim hääli kogunud projekt Maakonnasipelga tiitli.

Tänavu on galeriisse on koondatud igast Eesti maakonnast viis eelmisel aastal KIKi toel valminud projekti – kokku on neid 75. Esindatud on projektid erinevatest valdkondadest – alates suurtest infrastruktuuri projektidest kuni loodusretkedeni. Projektidega saab KIKi Facebooki lehel tutvuda ning lemmikuid valida 15. juunini.

Matsalu rahvuspark Maakonnasipelgaks

13344722_1141185492590329_5125644235069195546_nLäänemaalt kandideerib Maakonnasipelga tiitlile teiste seas ka MTÜ Terra Maritima poolt ellu viidud projekt, mille käigus taotleti Matsalu rahvuspargile EUROPARC Föderatsiooni kvaliteedimärk “European Charter for Sustainable Tourism” (Euroopa Säästva Turismi Harta).

EUROPARC on välja töötanud säästva loodusturismi printsiibid, mille eesmärgiks on kvaliteetne turismitoode kaitsealadel ja selle lähipiirkonnas. Eriti rõhutakse sihtrühmade koostööle, millega on võimalik saavutada piirkonna sotsiaal-majanduslik areng.

KIK toetas seda ettevõtmist 8835 euroga.

Rahastus tuleb Eesti keskkonnatasudest

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.

KIK on 16 aasta jooksul üle kogu Eesti õla alla pannud enam kui 19 000 projektile.

Milline KIKi rahastatud projekt võiks saada Maakonnasipelga tiitli?

See valik on Sinu teha!
Lihula vald andis enda hääle loomulikult Matsalu rahvuspargile.

Fotod: KIK-i Facebook

Admin - post author

No other information about this author.