Loading... (0%)

Reedel algab Lihula ja Hanila valdade territooriumil Kaitseliidu suurõppus Orkaan

30 November 2016

2.-4. detsembrini toimub Lihula ja Hanila valdade territooriumil Kaitseliidu suurõppus Orkaan, mis toob Lõuna-Läänemaale üle seitsmesaja vabatahtliku riigikaitsja Eestist ja Lätist, keda toetavad koostööpartnerid teistest jõustruktuuridest.

„Sel aastal on õppuse fookuses sisekaitseliste ülesannete täitmise harjutamine,“ sõnas Kaitseliidu Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur. „Kaitseliit on organiseeritud jõud kõikjal Eestist, mis moodustab kogu riiki katva turvavaiba. Seetõttu peavad kaitseliitlased vajadusel oskama ka täita ülesandeid ning lahendada olukordi, mida reeglina seostatakse teiste jõustruktuuridega,“ lisas ta.

Maakeelde ümber panduna tähendab see, et tänavusel Orkaanil keskendutakse põhiliselt erinevate jõustruktuuride vahelisele koostööle, mis sisaldab endas ühiselt nii avaliku korra tagamist, patrullimist kui ka määratud objektide kaitset.

Õppus viiakse läbi Lõuna-Läänemaal Lihula ja Hanila valla territooriumil, peamiselt Lihulas, Virtsus ja Vatlas, kuid tavapärasest rohkem kaitseliitlasi võib tegutsemas näha ka ümberkaudsetel aladel.

Kolonelleitnant Lippuri sõnul õppus kohalikele elanikele väga suuri ebamugavusi ei tohiks põhjustada. Õppuse intensiivsematel perioodidel ja mõningate õppeülesannete täitmise ajaks piiratakse küll üksikutel avalikel teedel sõidukite liikumiskiirust, kuid seda ajutiselt ning ainult teatud kohtades.

„Kuna valget aega on vähe ning ringi on liikumas tavapärasest rohkem kaitseliitlasi ning nende tehnikat, palume inimestel sellega arvestada ning olla õppuse piirkonnas pisut ettevaatlikumad,“ ütles Lääne maleva pealik.

Samuti tasub tähelepanelik olla erinevate imitatsioonivahendite suhtes, mida vabatahtlikud riigikaitsjad võivad oma õpieesmärkide saavutamiseks kasutada.

„Imitatsioonivahendite kasutamine on reguleeritud vastavalt kaitseväes ja Kaitseliidus kehtivatele ohutuseeskirjadele tagamaks nii õppusel osalejate kui ka kõrvaliste isikute turvalisus,“ selgitas kolonelleitnant Lippur. „Imitatsioonivahendite kasutamine on piiratud miinimumini öisel ajal häirimaks tavaelu võimalikult vähe. Ootame kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist,“ lisas ta.

Lisaks Lääne maleva kaitseliitlastele osalevad õppusel võitlejad Kaitseliidu Pärnumaa, Rapla ja Saaremaa malevatest, Läti vabatahtlikust riigikaitseorganisatsioonist Zemessardze ning koostööpartnerid tsiviilorganisatsioonidest, kokku ligi 700 vormikandjat.

 

Fotod: Silver Inno

Admin - post author

No other information about this author.