Loading... (0%)

SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus hinnati EQUASS Assurance sertifikaadi vääriliseks

13 October 2017

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem, mille on välja töötanud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) huve arvestades. See tähendab, et Lihulas pakutakse koduõenduse, üldhoolduse ehk hooldekodu ja  erihoolekande teenuseid Euroopa tasemel ning need vastavad Euroopa Liidu nõuetele.

See on olnud kahe aasta pikkune tee asutuse töö korraldamisel, klientide vajaduste ja soovide väljaselgitamisel, töö personaliga. Esmalt külastas meid konsultant, kes selgitas välja olemasoleva olukorra ja aitas koostada sihtasutuse eneseanalüüsi. Töökoosolekutest võttis osa kogu töötajaskond. Selgus, et toimetasime juba siis väga tublilt, kuid meil ei olnud peale asjaosaliste seletuste rohkem tõendeid 50 kriteeriumi täitmiseks. Paari järgneva aastase töö käigus pandi kirja kõik see, kuidas me igapäevaselt toimetame ja kuidas me tahaksime, et meie asutus tulevikus välja näeks. Selleks loodi hulk dokumente, tehti ümberkorraldusi igapäevatöös, leiti uusi lahendusi klientide jõustamises ja täiustati kodulehte www.lihulatervis.eu.

Peale pooleteise aastast tööd käis meid testimas eelaudiitor, kes andis tagasisidet ja juhiseid lõppauditiks. Lõppauditeerimisel kinnitas audiitor EQUASSi kehtestatud indikaatorite vastavust asutuse külastusel dokumentatsiooni kontrolli ja intervjuude abil. Kogu protsessi jälgib EQUASS autasukomitee (Awarding Commettee). Lõppaudit toimus selle aasta juunis ja Brüsselist tuli heakskiit augustis.

EQUASS Assurance sertifikaat ehk tunnistus kehtib kaks aastat. Uuel taotlemisel 2019. aastal kehtib juba täiendatud metoodika, kus pannaksegi rohkem rõhku kvaliteedi väljaselgitamisele suhtlemisest kõikide teenuste osapooltega, võrreldakse meie asutust teiste sarnaseid teenuseid pakkuvate asutustega. Meie jaoks tähendab see pidevat tööd taseme hoidmisel ja edaspidisel arendamisel.

EQUASS Assurance sertifikaat on praegu Eestis 53 asutusel. Nende seas on erinevate  suurustega teenuse osutajaid, alates paariliikmelistest mittetulundusühingutest kuni suurte asutusteni nagu Värska Sanatoorium, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus. Pakutavad teenused on näiteks  laste- või naisteturvakodud, narkomaania ennetusega tegelevad organisatsioonid, hooldekodud, rehabilitatsiooniteenused jne. EQUASSi süsteemis on võimalik taotleda kvaliteedimärki ka ainult asutuse mõnele osutatavale teenusele, nt SA Jõhvi Haigla – rehabilitatsiooniteenus, Pärnu Haigla – Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus, Psühhiaatriakliiniku ja Sisehaiguste kliiniku rehabilitatsiooniüksused.  

EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamine andis meie asutusele võimaluse hinnata oma tegevust ja mõelda rohkem tulevikuplaanide peale. Selles projektis osalemine pani analüüsima oma tegevust ühtse meeskonnana. See liitis kogu personali.

Sertifikaadi saamine on tunnustus meie asutusele ning töötajatele, kes päevast päeva tegelevad klientide igapäevase heaolu hoidmisega.


Vanda Birnbaum,
SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse juhataja

Admin - post author

No other information about this author.