Loading... (0%)

Lihula Aia tänavale tuleb ringristmik ja kõnnitee

12 October 2017

Käesoleval nädalal alustati Lihulas Aia tänava kõnnitee ehitusega, mis on esimeseks etapiks selle tänava rekonstrueerimisest. Seoses sellega palutakse lastevanematel antud teelõigul mitte parkida, isegi mitte ajutiselt.

Peatumine ja parkimine Lihula lasteaia Aia tänava poolsel küljel on pikemat aega olnud suur probleem ja tekitanud hulgaliselt liiklusohtlike olukordi – on õnn, et seni pole sõidukite vahel kõndivate lastega juhtunud õnnetusi.

Vaatamata sellele, et lasteaia tarbeks on rajatud suur parkla, kasutasid paljud lapsevanemad oma mugavusest just Aia tänava poolset väravat ning parkisid sinna vaatamata keelumärkidele kas lausa sõiduteele või märgiga näidatud keelualale.

Lisaks eelnevale on Lasteaia, Aia ja Pioneeri tänavate ristmik olnud pikemat aega üks keerulisemaid liiklussõlmi Lihula linnas – ristmiku nähtavus on Lasteaia tänava poolt tulijatele olnud halva nähtavusega.

Selleks, et saavutada selge liikluskorraldus ning tagada jalakäijate ohutus koostas Kirss Projekt OÜ 2013 aastal omapoolse visiooni antud teelõigule, mis kahjuks ei vastanud tänapäevastele nõuetele ning mille lahendus pole terviklik. Seetõttu algatati uus projekteerimine, mille alusel nüüd alustataksegi rekonstrueerimistöödega.

Lihula esimene ringristmik

Uue projekti alusel rekonstrueeritakse Lihula linnas asuv Aia tänava lõik vahemikus Tallinna mnt – Pioneeri tn (Lasteaia tn) kogupikkusega 157 m luues sinna kõnnitee ja ringristmik. Kavandatu ehitatakse välja kahes etapis.

I etapp on Aia tn äärne kõnnitee koos lühiajalise parkimise kohtadega lasteaia ees, mille valimimistähtaeg on tänavu novembris. II etapp on Aia tn sõidutee lõik koos ringristmikuga, mis hõlmab neli haru (Aia tänava 2 haru, Lasteaia tn haru ja Pioneeri tn haru) ning mis valmib peale Lihula linna soojustrasside renoveerimist ehk eeldatavasti sügisel 2018.

Kuivõrd soojatrasside paigaldamise käigus kaevatakse Aia, Pioneeri ja Lasteaia tänavate ristmik üles ning tööde valmimisel peab teekatte olema taastatud, oligi mõistlik antud projektid käima lükata üheaegselt ja ühtaegu kasutada võimalust lahendada olemasolev ebamäärane liiklusolukord, vältides seejuures otstarbetuid kulutusi.

Kõnnitee ja ringristmiku ehitamise käigus paigaldatakse samaaegselt antud teelõigule ka valguspostide kannud ning kaablid ning hiljem ka postid ja valgustid SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist rahastatava Lihula tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekti raames.

Ehitustööde lõppedes on Lihula Aia tänava lõigul kogupikkusega 157 m viie meetri laiune sõidutee, mille vasakule poolele tuleb kõnnitee, mida eraldavad betoonist äärekivid. Mahasõidud lasteaeda saavad samuti lahendatud äärekividega. Kõnnitee on kavandatud ka ringristmiku piirkonda sellega seotud kolme külge. Lasteaia tänava ette tuleb 5 lühiajalise parkimise kohta.

Antud rekonstrueerimistööde tulemusel saavutatakse selge liikluskorraldus ning tagatakse jalakäijate ohutus.


Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Admin - post author

No other information about this author.