Loading... (0%)

Lihula vald saab kaasaegse tänavavalgustuse

29 May 2017

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas Lihula valla tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise taotluse.

Tänavu jaanuaris esitas Lihula Vallavalitsus sihtasutusele taotluse Lihula valla Lihula linna ning Tuudi ja Kirbla külade olemaoleva tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks. Taotlus esitati majandus- ja taristuministri  05.08.2016 määruse nr 48 “Tänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused” alusel EL ühtekuuluvusfondist rahastatavasse taotlusvooru.

Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

Olemasolev taristu baseerub vanadel Na- ja Hg-lampidel, on amortiseerunud ega vasta tänapäeva nõuetele. Kasutuses olevad valgustid on halva LOR-teguriga (st osa valgustusvõimsusest läheb kaduma valgustis) ja halva valgusjaotusega tekitades valgusti alla ülevalgustatud ala samas kui kaugemal on alavalgustatus. Ka on valgusviljakus langenud tulenevalt valgusti pikast kasutusest. Tulenevalt valgusti konsoolide liiga suurest nurgast on valgustid suunatud liialt üles tekitades nii keelatud valgusreostust, see tähendab osa valgust satub sobimatusse kohta (näiteks hoonete akendesse).

Tänased Lihula tänavavalgustid paiknevad valdavalt elektrivõrgu jaotusliinide postidel. Foto: Rein Kruusmaa

Projekti tulemusena vahetatakse  välja tänased peagi väljavahetamist vajavad lambid LED valgustite vastu, millega tõstetakse tänavavalguse varustuskindlust, suureneb valgustite kasutusiga, väheneb elektritarbimine seoses kaasaegsete LED tehnoloogiaga valgustite ja targa juhtimissüsteemi kasutuselevõtuga, kaudselt suureneb ka kodanike turvalisus. Mastid asendatakse osaliselt puit-, peatänavatel metallmastide vastu.

Planeeritav energiasääst on 80-90%.

Toetuse summa on 443 406€ (toetuse määr on 67%), omafinantseeringu suurus on vastavalt taotlusele 218 394€ (33 % projekti abikõlblike kulude maksumusest). Omafinantseering kaetakse möödunud aastal võetud investeerimislaenu vahenditest. Projekti kogumaksumus on 661 800€ ja sellega rekonstrueeritakse 294 tänavavalgustuspunkti. Valgustid saavad oleme tsentraalselt juhutavad ja öisel ajal kui liiklus puudub madalamale võimsusele hämardatavad. Keskmiseks valgustuspunkti võimsuseks on planeeritud 43 W.

Toetusega ei ole võimalik uute tänavavalgustuspunktide rajamine sinna, kus täna valgustus puudub. Valminud eelprojekt hindas kaasaegse ja normidele vastava  tänavavalgustuse vajaduseks Lihula vallas ca 550 valgustit.

Ülemöödunud aasta lõpul paigaldasime pilootprojektina Lihulas Tallinna maanteele ja Lasteaia tänavale esimesed 17 LED-valgustit ja täna võime kokkuvõtvalt kinnitada, et investeering on ennast ära tasunud.

Valgustid on töökindlad, efektiivsed ja ökonoomsed. Nende valgusvärvus on loomulikum ja valgusreostus tänu lambi disainile väike. Kvaliteetsete LED valgusallikate eluiga on 50 000 tundi ja enam, see tähendab, et keskmise kasutamise juures on elueaks orienteeruvalt 17 aastat.

 

Rein Kruusmaa
Lihula valla majandusjuht

 

Päise pilt: freeimages.com

Admin - post author

No other information about this author.