Loading... (0%)

Viidamajanduse uuendamine Matsalu piirkonnas

26 May 2017

Maikuu keskpaigaks lõpetati Matsalu piirkonda koondav MTÜ Terra Maritima projekt „Matsalu piirkonna tänavaviitade ja külasiltide paigaldamine“.

Kokku paigaldati Lihula, Hanila, Martna ja Ridala valdades 395 liikluskorraldusmärki ehk 156 tänavaviita (liiklusmärk nr 644) ja 239 külasilti (liiklusmärk nr 641). Lihula vallas paigaldati 71 tänavaviita (enamuses linnas sees) ja 90 külasilti.

“Projekti peamiseks eesmärgiks oli korrastatud viidamajandus. Sellest saavad kasu nii kiirabi, tuletõrje, politsei, piirkonna omavalitsused ja kohalikud elanikud ning külastajad. Lisaks aitab korrastatud viidamajandus tõsta ja tugevdada ettevõtete konkurentsivõimet – neid on lihtsam leida,” sõnas MTÜ Terra Maritima juhataja Nele Sõber. Samuti lisas ta, et viidastatud piirkond on nii elaniku kui külastaja sõbralikum.

Külasiltide paigaldamisel on lähtutud külapiiridest – mõnikord tee poolitab küla, mõnikord mitte. Nii võib tunduda alguses imelik, kui ühel pool teed on ühe küla silt ja teisel pool teise küla oma.

2012. aastal paigaldati samasse piirkonda 212 tänavaviita, kuid juba toona prognoositi suuremat vajadust. Mõlemad projektid viidi ellu LEADER toel.

 

Fotod: Nele Sõber

Admin - post author

No other information about this author.