Loading... (0%)

Miks bussid Lihulasse ei sõida?

25 May 2017

Lihula rahva jaoks on tõsine probleem see, et hommikul ei pääse ühistranspordiga Tallinna ega õhtul seal tagasi. Olukord halvenes veelgi peale seda, kui Saaremaa ettevõte Sareta majanduslikel põhjustel aasta alguses kahe liini teenindamise lõpetas ja keegi teine nende liinide teenindamist üle ei võtnud. Meilt on küsitud, miks me midagi ette ei võta.

Ühistranspordi seadus on jaotanud ühistranspordi korraldamisel ülesanded ja pädevuse kavandavate ja korraldavate asutuste vahel. Ühistranspordi kaugliinide korraldamine, kujundamine, neile liinilubade andmine ja sõiduplaanide kinnitamine on Maanteeameti pädevuses. Liinilube antakse (ja ka tühistatakse) vedajate taotluste põhjal ning liinide teenindamine toimub kommertsalustel. AS Sareta esitas tänavu jaanuarikuu lõpus maanteeametile taotluse Kuressaare – Tallinn kaugbussiliine nr 468 ja 469 lõpetamiseks alates 07.02.2017. Maanteeameti peadirektori asetäitja korralduseda 31.01.17 nr 0003 liinid lõpetati.

Selgituseks ütles nii Maanteeamet kui ka vedaja, et Maanteeametil ei ole õigust ega võimu nõuda liiniveo jätkamist ärilistel liinidel, mis vedajale majanduslikut ära ei tasu, mida ei doteerita ja millel puudub avaliku teenindamise kohustus.  Avaliku teenindamise kohustus lasub liinidel, mida vedaja oma majanduslikest huvidest lähtuvalt ilma hüvituseta ei osutaks või ei osutaks samas mahus või samadel tingimustel. Need on maakonna- ja vallasisesed liinid. Dotatsiooni maksmine kommertsliinidele on vabaturu reeglitega vastuolus. Maakonnaliine korraldab Maavalitsus, kohalik omavalitsus suunab, koordineerib ja korraldab oma eelarvest tasustatvat liinivõrku.

Antud teemal oleme läbi rääkinud kõigi võimalike osapooltega, sealhulgas muid kommertsliine teenindavate vedajatega, kõige enam LuxExpress-ga kuna nende liinid nr 740 ja 745 on ajaliselt kõige lähedasemad ärajäänud liinide graafikutele.  Pikkade läbirääkimiste sõnum oli, et nende liin teenindab ennekõike Saaremaa reisijaid, kelle hoidmise nimel teevad nad mandril minimaalselt peatusi. Nende analüüsi põhjal ei korva Lihulast tulevate reisijate arv liini teenindamiskiiruse kaotusest tulevat kahju (Saarlased valivad alternatiivse liini).

Esitasime taotluse peatuste Tuudi, Lihula ja Kirbla lisamist marsruutidele, kuid saime esialgse nõusoleku, et vedaja taotleb maanteeametilt liinimuudatusena Tuudi nõudepeatuse lisamist. See oleks liinil ainsaks peatuseks mandril Virtsu ja Pääsküla vahel. Alternatiivina oleme rääkinud nõudepeatsest Olerex´i tankla juures kuid kuni seal pole nõuded ja ohutus tagatud peatust ei tehta. Ükski vedaja uusi liine seniste 468 ja 469 asemele avada ei kavatse, kuna sõitjaid ei jätku.

Mõningad läbirääkimised on veel pooleli ja nendest on seetõttu vara rääkida.

 

Rein Kruusmaa
Lihula valla majandusnõunik

 

Päise pilt: freeimages.com

Admin - post author

No other information about this author.