Loading... (0%)

Töötukassa tunnustas 2017. aasta parimaid koostööpartnereid

05 March 2018

Töötukassa tunnustas juba kuuendat korda tööandjaid ja koostööpartnereid, kellega on tehtud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel. Läänemaa Aasta tööandja 2017 tiitli sai SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Töötukassa aitas 2017. aastal tööotsingutel 83 594 inimest. Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.“

„Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad,  kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 39 suurettevõttega,“ ütles Paavel, „Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid. Samuti näeme partnerites olulisi kaasarääkijaid töötukassa üha laieneva teenuste ringi kujundamisel.“

Läänemaa Aasta tööandja 2017 – SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus

Tööandjana on sihtasutus Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus väga koostööaldis ja uuendusmeelne. Asutus on töötukassa toel panustanud kümmekonna inimese väljaõppesse ning pakkunud tööd mitmele pikaajalisele töötule, samuti vähenenud töövõimega inimestele.

Lõuna-Läänemaad iseloomustab tööandjate nappus ning ka see, et 40% meie klientidest on pikaajalised töötud. Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus on üks sellistest tööandjatest, kes eelistab tööd pakkuda oma piirkonna inimestele. Märkimisväärne on, kuidas tööandja oskab leida võimalusi, et töötaja tema juures püsima jääks, olla mõistev ja lahendusi pakkuv. Asutus oli piirkonna üks esimestest, kes oskas märgata ja kaasata töötukassa ESF karjäärinõustajat, et seeläbi toetada töötajate motivatsiooni, soovi ja tahet enesearenguks ning ikka seda, et töö oleks jätkuvalt nauditav.

Admin - post author

No other information about this author.