Loading... (0%)

Kooliuudised: Lihula Gümnaasiumi õpilaste head tulemused aineolümpiaadidelt

02 March 2017

Teie ees on ülevaade Lihula Gümnaasiumi õpilaste hiljutistest saavutustest maakondlikel aineolümpiaadidel.


Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

10. veebruaril toimus elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor, kus arvestust peeti kahes vanuseklassis: põhikool ja gümnaasium.

Põhikooliastme teemadeks olid kodanikuühiskond, meedia ja teave, Eesti rahandus ja riigieelarve ning Eesti Kaitsevägi. Gümnaasiumiastme teemadeks olid demokraatia, regionaalpoliitika Eestis, energiamajandus ning 2016. aasta presidendivalimised USA-s.

Lääne maakonnast võtsid aineolümpiaadi põhikooliastmest osa kokku kuus õpilast, kellest kaks olid Lihula Gümnaasiumist. Katrin Veek saavutas II ning Nathali Ploomipuu III koha. Mõlemi neiu õpetaja on Lili Ring.

Gümnaasiumiastmes osales kokku 16 õpilast, kellest üks oli Lihula Gümnaasiumist. Margus Morševitski saavutas 9. koha. Ka tema õpetaja on Lili Ring.


Inimeseõpetuse olümpiaad

15. veebruaril toimus inimeseõpetuse olümpiaadi internetipõhine piirkonnavoor 5.-8. klasside õpilastele, kust võtsid osa ka Lihula Gümnaasiumi noored.

5. klasside arvestuses osales Lääne maakonnast kokku 16 õpilast, kellest kaks olid Lihula Gümnaasiumist. Markus Lille saavutas tubli III koha ning Jakob Leever 11. Mõlema noormehe õpetaja on Eda Aavik.

6. klasside arvestuses osales Lääne maakonnast kokku 15 õpilast, kellest samuti kaks olid Lihula Gümnaasiumist. Karoliina Bachaus savutas III koha ning Marietta Viherpuu 5. Mõlemi tütarlapse õpetaja on Tiia Lehiste.

7. klasside arvestuses osales Lääne maakonnast kokku 11 õpilast, kellest kaks olid Lihula Gümnaasiumist. Kaidi Mets saavutas 5.-6. ning Markus Sõber 9. koha. Noorte õpetaja on Hilje Tammaru.


 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Päise pilt: freeimages.com

 

Samal teemal varem:
Lihula valla koolide õpilaste saavutused aineolümpiaadidel

Admin - post author

No other information about this author.