Loading... (0%)

Lihula lasteaed saab täna 44-aastaseks

06 June 2016

Täna, 6. juunil möödub 44 aastat päevast, mil avati Lihula sohvoosi lastepäevakodu. Uue hoone ehitamise algatajaks oli tollane Lihula sovhoosi direktor August Kallam.

Alates 1990. aasta 1. augustist anti lastepäevakodu Lihula linna alluvusse. 1992. aastal ühendati Lihula lasteaed ja lastepäevakodu ühtseks asutuseks, Lihula lasteaiaks. Linna ja valla ühinemisest saadik 1999. aastal on lasteaia haldajaks Lihula Vallavalitsus. Aastatel 1994–2006 asus ühes rühmakompleksis Lihula linnaraamatukogu.

Mitte ainult lasteaed

2009. aasta sügiseks jõudis lõpule maja uuenduskuur ja värskelt renoveeritud värvikirevas magamistubade, võimla ning arstibloki võrra suurenenud lasteaias alustas taas tööd 5 rühmakomplekti. Lihula arengule ja tulevikule orienteeritult jäi üks rühmakompleks uute laste ootele. Need ruumid ei seisa aga kasutuseta.

miksLisaks lastele on lasteaial oma üürilised: Pärnu Hambapolikliiniku hambaravikabinet, iluteenuseid pakkuv OÜ Merkül, juuksur Pille Vainu ja terviseteenuseid osutav OÜ Tervisepai.

Kuuendat aastat jagame võimlat Lihula raskejõustikuklubi LEOLA maadlushuvilistega. Suur võimla leiab füsioterapeudist liikumisõpetaja Karin Aruotsa ja maadlustreener Janar Sõbra eestvedamisel aktiivset kasutust nädala kõigil päevadel. Tänavu lisandus töötajatele ja teistele huvilistele võimalus treener Kadri Valgu juhendamisel tegeleda kord nädalas joogaga.

1752 lasteaialast

Lasteaias käib aprilli sisuga 101 last ja neil aitavad kasvada-areneda 21 täiskasvanut, nendest 12 pedagoogi. Maja avamisest alates töötab lasteaias õpetaja Viive Õismaa. 44 aasta jooksul on lasteaias alusharidust saanud 1752 last. Selle aja jooksul on lasteaed töökohaks olnud 65 õpetajale ja 108 muule töötajale. Kuigi töötajate koguarv on aukartustäratav, on enamik lasteaia töötajaid paiksed, oma tööd tundvad ja armastavad ning pikaajalise tööstaažiga.

Vähem kui 10 aastat on lasteaias töötanud vaid 6 inimest. Elu lasteaias on teinud läbi muudatusi, paljud ametid on tänapäeval ühildatud või üle antud valla ühisesse majandamissüsteemi. Kaugele ajalukku on jäänud ööpäevaringne nädalalasteaed. Praeguseks on kadunud ööhoidja-kasvataja, õhtuse koka, raamatupidaja, aedniku, majahoidja, meditsiiniõe, remonditöölise, katlakütja, pesulaohoidja-pesuparandaja ametid.

Loodus ja liikumine

Tänu soodsale vaiksele asukohale ning Matsalu kaitseala lähedusele on aukohal looduskasvatus, seda suuresti KIK-i rahastatud keskkonnahariduse projektide kaudu. Viimase 10 aasta jooksul on lähtuvalt õppeaasta põhieesmärkidest ette valmistatud kogu õppeaastat läbivad kindla suunitlusega keskkonnahariduslikud õppeprogrammid. Tänavu kevadel läbitakse KIK-i projekti „Igal metsal oma nägu, igal linnul oma laul” 4 programmi nii Varbla metskonnas, Penijõe õppeklassis kui Keemu linnuvaatlustorni juures. Vanemad lapsed osalevad vaatlusprojektis „Tere, kevad!” ning kõik aiarühmad kasvatavad Räpina aianduskooli toodud maasikataimi.

Sel aastal 29 lõpetajat

Kevad oli lasteaias kiire aeg: esitamist tahtsid kõikide rühmade ettevalmistatud näidendid, 28. aprillil toimus kuuendat korda kontsert „Laululaps 2016”, mai esimesel nädalal toimusid emadepäevale pühendatud kevadpeod, esinemised hooldekodus, 14. mail osalesime tantsupeol.

Selle aasta koolieelikute lasteaia lõpetamise põnev nädal oli mai lõpus. Aktus toimus 27. mail ja sel aastal oli lasteaia lõpetajaid 29. Kooliminejate asemele ootame sügisel lasteaeda uusi mudilasi.

Palju õnne sünnipäevaks ja tere tulemast!

 

Anne Ööpik
Lihula lasteaia direktor

 

Fotod: erakogu

Admin - post author

No other information about this author.