Loading... (0%)

Lihula Muusika- ja Kunstikool alustab kooliaastat uue klaveri, viiuli ja 3D printeriga

01 September 2016

Märkamatult on kätte jõudnud september ning sajad lapsed alustavad oma haridusteed. Lihula Muusika- ja Kunstikool alustab sedapuhku oma uut õppeaastat uute, paremal tasemel õppevahenditega. Suvel on kool saanud tänu edukatele projektidele täiesti uue klaveri, viiuli ja ka 3D printeri.

Nimelt korraldas Eesti Noorsootöö Keskus hiljuti projektikonkursi “Varaait vol 12”, mille kaudu jagati kokku 147 488 eurot toetust erinevate tegevuste elluviimiseks ja vahendite parandamiseks huvikoolides üle Eesti. Antud konkursi raames, mida toetas haridus- ja teadusministeerium hasartmängumaksu nõukogu vahenditest, otsustati eraldada 1 500 eurot ka Lihula Muusika- ja Kunstikooli projektile “Digitaaltehnika Lihula kunstikoolile”.

Projekti eesmärk on arendada meie muusika- ja kunstikooli disainiõpetuse valdkonda: selle tarbeks soovitaksegi osta 3D-printer ja sinna kõrvale nõudmistele vastav arvuti. Nende vahendite abil saab lisaks traditsioonilistele ja klassikalistele kunstihariduse õppeainetele anda õpilastele võimalus õppida tundma ja kasutama kaasaegse tehnika võimalusi.

 

“Tehnoloogia areng on pidurdamatu protsess: suur hulk traditsioonilisi töökohti on kadumas. Maalikunstnike osatähtsus kahanes suuresti juba fotoaparaadi leiutamisega, kuid vajadus kunstniku kui loova inimese järele ei kao, vaid suureneb. Loovust hinnatakse igas eluvaldkonnas,” selgitas Lihula Muusika- ja Kunstikooli direktor Piia Saak ning jätkas: “Traditsioonilised kunstioskused on muidugi väärtus edaspidigi, aga uued tehnoloogiad koos kunstioskustega on ikka ka väga äge kombinatsioon ja annab võimalusi milleks iganes.”

3D-erialadel saab õppimist jätkata nii põhi- kui ka keskharidusega inimene. “Tänavugi imestasin väga, et nendele erialale ei olnud suurt tungi, kuigi see on valdkond, mis areneb ja on minu arvates ka väga huvitav,” lisas direktor.

 

“Proovime siis uusi tehnoloogilisi võimalusi siduda kunstioskustega juba kunstiõpingute alguses. Loodan, et kui laps lõpetab kohaliku kooli, on tal algteadmised ka sellisest graafika ja disaini osast ning ta saab kaaluda antud eriala omandamist,” oli Piia Saak lootusrikas.

Lihula Muusika- ja Kunstikool avaldab tänu Eesti Noorsootöö Keskusele, kelle projekt “Varaait vol 12” abil sai 3D-printer ja sellele vääriline arvuti  soetatud ning annab ühtlasi teada, et kunstikool võtab endiselt vastu uusi õpilasi ning septembrikuu on kõigile soovijatele proovimiseks avatud.

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

 

Päise pilt: www.3dsystems.com

Fotod: Lihula Muusika- ja Kunstikool

Admin - post author

No other information about this author.