Loading... (0%)

Metsküla Algkool pälvis digitaalselt aktiivse kooli tunnustuse

28 October 2016

Kolmapäeval, 26. oktoobril toimunud IKT sügiskonverentsil tunnustas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus digitaalselt aktiivseid koole. Tunnustuse pälvis ühtekokku 78 õppeasutust üle Eesti, nende seas ka Metsküla Algkool.

Digitaalselt aktiivne kool“ on tunnustus õppeasutusele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt digitaalseid võimalusi.

Tunnustuse eesmärk on seada eeskujuks koole, kes on muutunud valdkonna eestvedajaiks ja kellelt on palju ka teistel õppida. Samuti innustada neid, kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas ning astunud selleks esimesi vajalikke samme.

Tunnustamise aluseks on riikliku õppekava, Eesti elukestva õppe strateegia 2020 ja Digipöörde programmi eesmärgid, mis määratlevad õpetajate ning õpilaste digipädevuste arendamise ja tehnoloogiavahendite otstarbeka kasutamise õppetöös.

Koolide aktiivsuse väljaselgitamiseks kaardistati kolmel õppeaastal viide tegevusgruppi jagatud tegevused: digipädevuste arendamine, muutused „pedagoogilises repertuaaris“,  muutused õpetajate omavahelises suhtepildis,  muutused õpilaste omavahelistes suhetes õppetöö ajal,  muutused õpikorralduses ja õpikeskkonnas.

Hõbetaseme saavutamiseks, mille teiste seas sai ka Metsküla Algkool, pidi olema aktiivne neljas tegevusgrupis.

Metsküla Algkooli direktor Pille Kaisel oli saadud tunnustusest meeldivalt üllatunud: “See tuli meile väga ootamatult. Tegeleme ju igapäevase tööga ning midagi sihilikult tunnustuse saamiseks pole teinud. Siiski on meil hea meel, et märgatakse ka väiksemaid külakoole: kaasa arvatud ka meid.”

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja kaastoimetaja

 

Fotod: Kerli Tamm

Admin - post author

No other information about this author.