Loading... (0%)

Pärnu Postimees: Pätsu-aegses majas sirguvad kunstnikud

06 January 2017

Pärnu Postimees avaldas 29. detsembril Lihula teemadel kaheksa erinevat lugu, millest neli toome Pärnu Postimehe lahkel loal täismahus ka Lihula Teataja lugejateni. Meie poolt eile edastatud artikkel rääkis Lihula katlamajast ning tänasest loost leiate ülevaade Lihula Muusika- ja Kunstikooli tegemistest.   


“Toolid on lillelised, Lihula lilltikandi ainetel kujundatud,” ütleb Lihula muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak ja istub ühele neist kunstiteostest. Foto: Ardi Truija (Pärnu Postimees)

Pätsu-aegses majas sirguvad kunstnikud

Tallinna maantee äärse maja ühtlane silikaatkivi on kitsam nõukogude ajal tehtust ja räästaalune karniis kunstipäraselt laotud, koolihoone on valminud Pätsu-aegses Eesti Vabariigis 1938. aastal. Lihula muusika- ja kunstikool on töötanud maja ülakorrusel veerandsada aastat, all asub raamatukogu.

“Lapsi ja täiskasvanuid õpib meil 90. Muusikaosakonnas on lapsi rohkem, kunstiosakonnas vähem, sest kunstiringid on üldhariduskoolideski, aga pilli tahetakse õppida spetsialisti käe all,” räägib kooli direktor Piia Saak, kõndides piki koridori, mille seintel on õpilaste maalitud lõputööd ja seina ääres seisavad toolid nagu kunstiteosed.

Pärnuga on koolil otsene seos. Puhkpilliõpetaja Taavi Reimets sõidab siia tunde andma, aga Läänemaa aasta huvikooliõpetajaks nimetatud Mati Põdra koliski Lihulasse elama, taastas siin puhkpilliorkestri ja asutas kooli õpilastest eelmisel aastal menuka Dancebandi.

“Pärnumaalt on meil õpilasi Varbla ja Koonga vallast, aga transport on olematu, bussi sealt ei tule. Ühinemisega muutume ehk ühtsemaks, praegu koopereeruvad autoga lapsevanemad, et tuua laps siia,” kõneleb direktor, kellel on ühisvalla suhtes veel üks lootus. “Kui see on praegu Lihula valla kool, ei ole hiljem suures vallas enam vaja rahaliselt arveldada, siis on kõik üks laps ja üks inimene.”

“Eesti muusikakoolide liit tegi selle haldusreformi juba ammu ära, sest Lihula muusikakool on nii kaugele, nagu mina mäletan, alati Pärnu all olnud,” sekkub arutelusse ekspärnakas Mati Põdra. “Pärnul on hea, kui regioonis on selline kool, millest eeskuju võtta.”

Nagu direktor, rõhutab Põdra vajadust hästi sügavalt järele mõelda tulevase Lääneranna valla ühistranspordi korraldus, et Varblast ja Koongastki saaks päeval keskusesse tundi sõita.

Jutuotsa haaranud vallavanem kinnitab, et ühinemislepingu üks võtmeküsimusi ongi transport, et inimesed jõuaksid muusikakooli, perearstikeskusesse ja mujalegi, kuhu vaja.

 

Silvia Paluoja
Pärnu Postimehe reporter

Päise foto: Lihula Muusika- ja Kunstikooli Facebook
Fotol kujutatud pildi autoriks on Carmen-Katriine SärakKõik Pärnu Postimehes ilmunud Lihula valla teemalised artiklid on leitavad siit.

Admin - post author

No other information about this author.