Loading... (0%)

Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereis Järvamaa haridusasutustesse

15 March 2018

14. märtsil toimus Pärnumaa ettevõtlike koolide õppereis Järvamaa haridusasutustesse, kus osalesid Lõpe Kool, Koonga Kool, Jõõpre Kool ja Pärnu Rääma Põhikool.

Esmalt külastasime Järva-Jaani Gümnaasiumi. Kooli direktor Raigo Prants andis ülevaate toimuvast. Koolis on loodud turvaline, tervisedendusele ning ettevõtlikkusele suunatud õpikeskkond, mille eesmärgiks on kogukonda väärtustava inimese arendamine ja suunamine.

Teine külastatav kool oli Väätsa Põhikool. Kool on tuntud oma rahvusvahelise koostöö, infotehnoloogia aktiivse kasutuse ja taastuvenergia käsitlemise poolest.

Päeva lõpetuseks toimus ÕF Audentius koolitus Väätsa Põhikoolis. Aktiivsed koolinoored tutvustasid õpilasfirma tegevust läbi mitme aasta. Rääkisid oma õnnestumistest ja ka ebaõnnestumisest. Kõik ei saagi kohe ideaalselt minna, aga ei tohi raskuste korral käega lüüa, vaid selle nimel edasi minna, et kõik kord õnnestuks.

Õppereis oli kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks”, EU50915 Noorte ettevõtlikkuse ja ettevõtlikkusõppe arendamine Pärnumaa koolides 2017-2019 ja Europe Direct teabekeskus – Pärnumaa poolt.

Tekst ja fotod: Merike Pikkmets

Admin - post author

No other information about this author.