Loading... (0%)

Täiskasvanud õppija nädala raames toimub Lääneranna vallas kaks koolitust

19 October 2017

Täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames toimub üle Eesti mitmeid põnevaid koolitusi, neis kaks ka uues Lääneranna vallas: Lihula raamatukogus “Saa sõbraks oma nutiseadmega” ning Paadrema Külakeskuses “Toidukultuur põlvest põlve”.

Täiskasvanud õppija nädal on saanud traditsiooniliseks üle-eestiliseks täiskasvanuharidust populariseerivaks ja õppimisvõimalusi tutvustavaks ürituseks, mille ajal on fookuses inimese õppimine ja enesetäiendamine kogu elu jooksul, kui isiksuse ja ühiskonna arengu põhiline eeldus toimetulekuks muutuvas maailmas.

Käesoleval aastal toimub Täiskasvanud õppija nädal 19. – 26. oktoobrist ning selle teemaks on “Õppimine seob põlvkondi”.

Ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline põlvkondade järjepidevus, mis tagab kultuuri, keele ja traditsioonide jätkumise. Teisalt on kiirelt muutuvas maailmas edukad need, kes suudavad ajaga ja tehnoloogia arenguga kaasas käia. Meil kõigil on oskusi, mis on väärt jagamist.

2017. aasta on oskuste aasta, mis väärtustab (kutse)oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Selle aasta sõnum on, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta, tähelepanu pööratakse oskuste omandamise ja täiendamise võimalustele. Eesmärk on julgustada noori senisest enam langetama valikuid praktilisi oskusi pakkuvate erialade kasuks, samuti innustada täiskasvanuid oma oskusi täiendama ning uusi omandama. Kui vanem põlvkond saab noortele edasi anda kultuuritraditsioone, sealhulgas praktilisi käsitööoskusi, siis noorema põlvkonna pärusmaa on õpetada vanematele igapäevaelu korraldamist kergendavaid digioskusi. Üksteisele õpetamine lähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi.

Käesoleva aasta TÕNi üleskutse „Õppimine seob põlvkondi“ annab meile kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest- ja tegemisest.

Saa sõbraks oma nutiseadmega

Neljapäeval, 26. oktoobril kell 10.00-11.30 saab Lihula raamatukogus õppida kasutama tänapäevaseid nutiseadmeid. Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetaja Airi Aavik võtab küll vajalikud seadmed ise kaasa, kuid julgustab kõiki koolitusest huvilisi soovi korral ka enda isiklike nutitelefone kaasa haarama: “Nii saab igaüks õppida konkreetselt enda seadme kasutamist.”

Koolitusel osalemiseks palutakse kõigil huvilistel end eelnevalt registreerida: raamatukogus kohapeal, telefoni teel (477 5278) või Lihula valla raamatukogude Facebooki lehel.


Toidukultuur põlvest põlve

Neljapäeval, 26. oktoobril kell 16.00-19.00 tutvustatakse Paadrema Külakeskuses (Tõusi küla, Varbla vald) Eesti toidukultuuri läbi aegade.

Koolitusel on oodatud osalema kõik huvilised vanuses 18 kuni 80+.  Koolitusel antakse ülevaade Eesti rahvustoitudest läbi aegade, valmistatakse kolmekäiguline õhtusöök, kaetakse laud vastavalt menüüle ning tuntakse rõõmu kaunilt kaetud lauast ja heast toidust.

Koolitama on kutsutud ETV saate Parim koolikokk 2016 finalist Tiia Tepp.

Lisainfo ja eelregistreerimine Margit Merila 526 0894 või margitmerila@gmail.com. Osalutasu 5€


TÕN 2017 tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.

 

 

Kristina Kukk
Lihula Teataja toimetaja

Fotod: Pixabay

Admin - post author

No other information about this author.