Loading... (0%)

Töötoad lastele ja noortele Lihula raamatukogus

27 April 2018

MTÜ Haridusselts Schola Audruensis ja Audru Kool korraldavad laupäeval 28. aprillil kell 13.00 Lihula raamatukogus rahvusvahelist laste- ja noortelaagrit Suvekool Audrus 2018 tutvustava pärastlõuna.

Toimuvad töötoad erinevatel teemadel: suhtlemine, laulmine ja muusika, läti keel ja kultuur. Koosviibimisel osalevad Rihards Bērziņš (LV), Keita Rudzinska (LV), Silvi Tolmats, Lauri Tolmats ja Erik Mikkus. Üritusel on oodatud osalema lapsed ja noored vanuses 7-19 aastat. Üritusest on oodatud osa võtma ka lapsevanemad.

Laagriprojekt leiab aset Audru Koolis 16.–20. juulil. Nii laager kui ka laagrit tutvustav üritus Lihula raamatukogus toimuvad vabahariduslaagri põhimõttel. Vabahariduslaagri põhimõte seisneb selles, et laagris osaleja koostab endale ise laagriprogrammi. Laagri programmis on järgmised tegevused: kunst, disain, kokandus, draama, näitlemine, loovmõtlemine, laulmine, muusika, sport, läti keel ja kultuur, suhtlemine, ajakirjandus ja meedia(filmiõpetus), põnevad loengud erinevatelt inimestelt. Osalejal on õigus valida, millised tegevused kuuluvad tema laagriprogrammi – kas need on kunst, näitlemine ja laulmine või kõik laagriprogrammi kuuluvad tegevused.

Laagriprojekti on kaasatud osalejaid nii Eestist, kui ka Lätist. Laagris toimuvate tegevuste juhendajad on mitmest erinevast rahvusest.

Lihula raamatukogus toimuval tutvustaval üritusel osaleb Rihards Bērziņš, kes on läti popmuusik ja näitleja, kelle muusika on siiani jõudnud Rootsi, Itaalia, Leedu, Saksamaa ja Hispaania raadiojaamadesse. Tema suurim, väljaspool Lätit, toimunud soolokonserti Hamburgi linnapäevade raames külastas rohkem kui 50 000 inimest. Laagri ajal juhendab ta muusikaga seotud tegevusi.

Keita Rudzinska ja Erik Mikkus on projekti vabatahtlikud, kes aitavad läbi viia mitmeid tegevusi nagu näiteks loovmõtlemine, läti keel ja kultuur, suhtlemine.

Lauri Tolmats on läti keele ja kultuuri ning suhtlemise tegevuse juhendaja ja üks projekti autoritest.

Silvi Tolmats on Audru Kooli õpetaja ja MTÜ Haridusselts Schola Audruensise liige, kes kuulub koos Lauri Tolmatsi ja Rihards Bērziņšiga projekti koostajate hulka.

MTÜ Haridusselts Schola Audruensis on loodud Audru Kooli õpetajate poolt eesmärgiga korraldada hariduslikke abitegevusi. MTÜ on aastaid korraldanud koostöös Audru Kooliga eelkooliealistele lastele eelkooli ja lapsevanematele koolitussarju.

Lisainfo: Suvekool Audrus 2018 või suvekool.audruensis@gmail.com

 

Lauri Tolmats

Admin - post author

No other information about this author.