Loading... (0%)

Kandideerimine noore looduskaitsja kursusele on alanud

09 May 2017

Keskkonnaamet korraldab juulikuus kõigis Eestimaa rahvusparkides noore looduskaitsja kursuse Junior Ranger 2017. Kursuse eesmärgiks on tutvustada noortele looduskaitse põhimõtteid, probleeme ning keskkonnakaitsjate igapäevaseid tegevusi rahvuspargi näitel.

Kolmepäevase kursuse raames viiakse läbi looduskaitset ja kultuuripärandit tutvustavaid ning jätkusuutlikke eluviise kujundavaid tegevusi: õpitakse tundma uusi liike ja nende uurimismeetodeid, võetakse ette looduskaitselisi töid, tutvutakse kohaliku kultuuripärandiga ja matkatakse looduses. Noore looduskaitsja kursused toimuvad samaaegselt Lahemaa, Vilsandi, Karula, Matsalu ja Soomaa rahvuspargis.

Matsalu rahvuspargis toimub kursus 4.–6. juulil Algallika Külalistemajas Hanila vallas.

Ootame kursusele 6.-12. klassi õpilasi, kes elavad rahvuspargi territooriumil, on osalenud loodusteaduste viktoriinidel, aineolümpiaadidel ja/või on tõelised loodushuvilised. Iga rahvuspargi suvisel kursusel saab osaleda kuni 20 noort.

Kursuse maksumus on 40 eurot, millest kaetakse kursuslase toitlustus.


Kursusele kandideerimiseks palume esitada kuni 1 A4 pikkune motivatsioonikiri, milles kirjutada:

  • kandideerija nimi, kool, klass, telefoninumber ja e-mail;
  • milline on Sinu side looduse ja/või kultuuripärandiga;
  • kas ja milline kokkupuude on Sul Matsalu rahvuspargiga; kui seda ei ole, siis kirjuta, miks ja mida sooviksid rohkem teada saada;
  • kas ja millistel loodusteemalistel konkurssidel, olümpiaadidel, võistlustel oled osalenud viimase 2 aasta jooksul ja mida see on Sulle andnud;
  • kui Sa oled osalenud varasemalt kursus(t)el ja/või jätkuseminari(de)l, siis kirjuta ka, mida uut oled õppinud ning kas oled neid teadmisi/oskusi saanud kasutada. Too mõni näide.

Motivatsioonikiri tuleb saata hiljemalt 22. maiks nele.sober@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet valib motivatsioonikirjade põhjal kursusel osalejad ja teavitab sellest e-kirja teel kõiki kandideerijaid hiljemalt 31. maiks 2017.

Kursuse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Fotod ja tekst: Nele Sõber, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Admin - post author

No other information about this author.