Loading... (0%)

Matsalu rahvuspargile anti Brüsselis toimunud tseremoonial üle säästva turismi sertifikaat

11 December 2015

Sel nädalal toimus Brüsselis Euroopa Kaitsealade Liidu (EUROPARC Federation) pidulik tseremoonia, kus anti üle säästva turismi sertifikaadid. Tunnustuse osaliseks sai 17 uut rahvusparki, nende hulgas ka Matsalu, olles esimene piirkond Eestis, mis selle sertifikaadi saanud.

Matsalu rahvuspargi sertifikaati käisid vastu võtmas MTÜ Terra Maritima juhataja Nele Sõber ja Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni looduskaitse juhtivspetsialist Marju Erit ning kaitse planeerimise spetsialist Anni Kurisman.

Pidulik tseremoonia toimus Euroopa Parlamendi hoones. Foto: The Europarc Federation

Sertifikaadi saamise tingimuseks on tõhus koostöö erinevate osapoolte ja huvigruppide vahel ning kokkulepitud strateegilised eesmärgid ja tegevused, mis aitavad kaasa säästvale turismiarengule piirkonnas.

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ekspertide eestvedamisel ja kohalike turismiettevõtjate, omavalitsuste ning elanike kaasabil koostati Matsalu piirkonna turismistrateegia aastani 2020. Protsessi koordineeris piirkonna kohalikke omavalitsusi koondav MTÜ Terra Maritima koostöös Keskkonnaameti ja RMK-ga. Lisaks külastas tänavu kevadel Matsalu rahvusparki EUROPARC-i sõltumatu hindaja, kes kiitis piirkonna liigirikkust ja rannikuäärset loodust, samuti autentset külastuselamust.

MTÜ Terra Maritima juhataja Nele Sõbra sõnutsi tunnustatakse antava sertifikaadiga nii Matsalu loodusväärtusi kui ka inimese ja looduse koos toimimist ning jätkusuutliku turismi edendamist. Sealjuures on väga oluline arendada turismi nõnda, et see oleks kooskõlas kohaliku keskkonna ja kogukonnaga ning ükski osapool turismist ei kaotaks.

„Ühised eesmärgid ja ühtne kuvand aitavad piirkonnal areneda jätkusuutlikult,” täheldas Sõber. Tunnustuse saamine on sõna otseses mõttes pai kõikidele osapooltele. Kuigi ressursid on piiratud, saab häid ideid viia ellu väheste vahenditega ja ennekõike aktiivsete inimeste kaasabil. Sertifikaadi omamine innustab ettevõtjaid ja annab neile võimaluse olla osa Euroopa säästva turismi võrgustikust.  Kindlasti ei ole tegemist ühekordse tegevusega. See on pidev protsess, kus koostöö on suurim võtmetegur.

Turism ja bioloogiline mitmekesisus on omavahel tihedalt seotud, kuna turismitööstuse edukus sõltub otseselt ökosüsteemide heast seisundist. Siiani on säästva turismi sertifikaadi saanud 131 kaitseala 16 riigist, Eesti saab olema 17. riik. Seega on säästva turismi sertifikaadi saamine suurepärane võimalus mõjutada Eesti majandusruumi meie looduse ja loodushoiu tutvustamise abil.

Keskkonnaameti Hiiu-Saare-Lääne regiooni juhataja Kaja Lotmani sõnul on säästva turismi sertifikaat oluline tunnustus Matsalu ja selle mõjupiirkonna loodusväärtustele, mida tasub vaatama tulla kõigil, kes peavad lugu loodusest.

„Matsalu rahvuspark on hea näide piirkonnast, kus osatakse teha koostööd riigi, omavalitsuse ja ettevõtja tasandil. Sertifikaadi saamine annab meile võimaluse osaleda rahvusvahelises turismi arendamise võrgustikus, kasutada uusi turunduskanaleid ja õppida teiste headest kogemustest. Tunnustatud kaitsealad moodustavad omaette infovõrgustiku, millel on oma koduleht ning mille liikmetele korraldatakse regulaarselt seminare, kampaaniad ning koolitusi,” lausus Lotman.

Euroopa Kaitsealade Liit koondab endas üle 30 riigi Euroopast ja sinna kuulub enam kui 400 looduskaitseliste töödega tegelevat asutust. Organisatsiooni eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust parimal viisil ning tõsta teadlikkust kaitsealadest. Oluline on sealjuures kaitsealade koostöö ja kogemuste vahetamine ning looduskaitse üldine propageerimine Euroopas.


Päise foto: Kaarel Kaisel

Käesolev artikkel ilmus ka Lihula Teataja viimases paberlehes.

 

EUROPARC sõltumatu hindaja Richard Partington käis Matsalu rahvuspargiga tutvumas selle aasta mais. Fotol (vasakult) Kaja Lotman, Richard ja Dawn Partington, Nele Sõber.

Lisainfo: Matsalu rahvuspark üllatas seda hindama tulnud inglast meeldivalt

 

Admin - post author

No other information about this author.