Loading... (0%)

Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja projektitoetuste taotlusvooru

12 July 2016

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EMKF meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine ” 2016. aasta taotlusvooru.


Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

 • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine. Toetusvahendite maht 202 941 €
 • Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine. Toetusvahendite maht 202 941 €
 • Majandustegevuste mitmekesistamine. Toetusvahendite maht 182 647 €
 • Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine. Toetusvahendite maht 20 294 €
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamine ja sotsiaalse heaolu edendamine. Toetusvahendite maht 67 647 €

Projektitoetuste taotlusi, mida võetakse vastu tänavu aasta 19.-23. septembrini, saab esitada:

 • paberkandjal  MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris aadressil Haapsalu, Nurme 2. Tööpäeviti kell 9.00 – 16.00.
 • posti teel saates taotlusdokumendid aadressile Haapsalu 90501, Nurme 2. Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 23. septembri postitemplit.
 • digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib saata e-posti aadressile info@lrs.ee. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu kuni 23.septembri kella 19.00.

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee


Untitled

 


Projektitoetust saavad taotleda: 

 • Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd ja SAd, kalandussektori mikroettevõtjad.
 • Kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd)  ja kalandussektori tulundusühistud.
 • Majandustegevuste mitmekesistamise tegevussuund: Kalandussektori mikroettevõtjad (ka FIEd), kalandussektori välised mikroettevõtjad (ka FIEd) ainult kalandus või merendustegevusteks.
 • Kalavarude taastootmise ja kudealade taastamise tegevussuund: KOVid, MTÜd või SAd kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kalavarude kaitse ja säilitamine.
 • Kalandus/merendus traditsioonide edendamise ja sotsiaalse heaolu edendamise tegevussuund: KOVid, kalandussektori MTÜd või SAd, kalandussektori välised MTÜd või SAd

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu- või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Lääne Nigula, Noarootsi, Nõva, Vormsi) vallas või Haapsalu linnas. Välja arvatud investeeringud otseturustamisse, mis on abikõlblikud igal pool Eestis.

Täpne loetelu juriidilistest isikutest ja omafinantseeringu määradest leiab ühingu koduleheküljelt projektitoetuste alajaotusest.


Projektitaotluste hindamine:

 • Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon.
 • Hindepunkte taotlustele antakse 0 – 5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest.
 • Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti.
 • Taotluste, mille maht ületab 60 000 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu, taotluste mille maht jääb alla 60 000 euro piiri kinnitab paremusjärjestuse ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel projektitoetuste alajaotuses.


Konsultatsioonivõimalused:

Info ja konsultatsioonide saamiseks võib ühendust võtta telefonidel 528 6024 või 5301 9815 aga ka MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kontoris. Kohtumised palume ette kokku leppida.

Valiku erinevatest abimaterjalidest taotluse koostamiseks leiab ühingu koduleheküljelt alajaotusest abimaterjalid ja nõustamisvõimalused.


 

Admin - post author

No other information about this author.