Loading... (0%)

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

20 märts 2018

Lääneranna Vallavalitsus kehtestas tänasest liikluspiirangu Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni.

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelpool nimetamata sõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, on liikluspiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel lubatud liigelda vaid Lääneranna Vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

Käesoleva korralduse rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.