Loading... (0%)

Liikluspiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

20 March 2018

Lääneranna Vallavalitsus kehtestas tänasest liikluspiirangu Lääneranna valla haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni.

Liikluspiirang ei kehti ühistranspordi, pääste- ja eriteenistuse sõidukitele ning vallas korraldatud olmejäätmeveoga lepinguliselt seotud prügiveokitele. Eelpool nimetamata sõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, on liikluspiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel lubatud liigelda vaid Lääneranna Vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

Käesoleva korralduse rikkumisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab kahju tekitaja.

Liikluspiirang kehtib kuni seda muutva korralduse vastuvõtmiseni.

Admin - post author

No other information about this author.